A szóbeli folyamodványokról

2018. február 3., 11:11 , 889. szám

„Minap elmentem a tanács­elnökhöz, hogy megpróbáljunk tisztázni egy régi földhasználati vitát. A faluvezető megígérte, hogy igyekszik választ találni a kérdésemre, sőt azt is kilátásba helyezte, hogy eljár az ügyben a járási hivatalnál. Azonban múltak a hetek, és nem történt semmi. Valahányszor találkoztunk, egyre csak hitegetett. Végül magam utaztam fel a járási hivatalba, ahol viszont közölték, hogy a községi tanács semmiről nem tájékoztatta őket, anélkül viszont nem tehetnek semmit. Hát ennyire lehet megbízni egy választott tisztviselő szavában? Mivel lehetne rábírni, hogy válaszoljon a kérdésemre?”

– A hétköznapok egyre több jogi ismeretet és ügyintézési gyakorlatot követelnek meg minden polgártól. Igen fontos eleme ennek a napi rutinnak, hogy miként jussunk hozzá a különböző állami, önkormányzati vagy civil intézményektől a bennünket érdeklő információkhoz, hivatalos dokumentumokhoz.

Hangsúlyozom, hogy a további ügyintézés szempontjából – például ha egy másik hivatalhoz vagy a bírósághoz kell fordulnunk – leggyakrabban a hatóságok írásos válaszára van szükségünk.

Írásos választ elsősorban írásban benyújtott kérelmeinkre, kérvényeinkre remélhetünk, hiszen tudjuk, hogy egyébként a hivatalnokok előszeretettel küldözgetik a polgárokat egyik instanciától a másikhoz. Ugyanakkor a jogszabályok egyértelműen rögzítik, hogy a tisztviselők a szóbeli lakossági megkeresésekre, folyamodványokra, panaszokra is kötelesek reagálni.

A polgárok folyamodványairól c. törvény 22. cikkelye kimondja, hogy a közigazgatási és helyi önkormányzati szervek, valamint tulajdonformától függetlenül a vállalatok, intézmények, szervezetek vezetői és tisztviselői kötelesek személyesen fogadni a polgárokat.

A fogadóórákat rendszeresen, a megállapított napokon és időpontokban kell megtartani, amiről tájékoztatni kötelesek a közvéleményt. A polgárok fogadásának rendjét a közigazgatási és a helyi önkormányzati szervek, valamint a vállalatok, intézmények, szervezetek vezetői határozzák meg.

Fontos, ám sokszor „elfelejtett” törvényi rendelkezés, hogy a fogadóórákon a polgárok valamennyi folyamodványát regisztrálni kell. Ha a polgár által szóban felvetett problémát vagy kérdést a fogadóóra alatt nem lehet megoldani, illetve megválaszolni, az ügyben ugyanazon rend szerint kell eljárni, mintha írásos folyamodványról, kérvényről lenne szó. Az eljárás eredményéről a polgárt kívánsága szerint írásban vagy szóban kell tájékoztatni.

Az első feladat tehát megtudni, hogy mikor tart fogadó­órát az adott tisztviselő, s tanácsos beiratkozni a fogadásra. Amikor találkozik a tisztviselővel (esetünkben a faluvezetővel), ragaszkodjék hozzá, hogy regisztrálják az ön szóbeli folyamodványát, s lehetőség szerint győződjék is meg arról, hogy ez megtörtént. Azután adja elő ügye lényegét, annak előzményeit, s végül igyekezzék minél pontosabban megfogalmazni a kérdést, amelyre választ vár. Ellenőrizze, hogy kérdését megfelelően rögzítették-e.

Jó tudni, hogy a községi tanácsnak a folyamodvány regisztrációjától számított 15 napon, pótlólagos vizsgálatot igénylő esetekben legfeljebb egy hónapon belül választ kell adnia a lakossági folyamodványokra.

hk