Konferencia a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat szervezésében

Az együttműködés és a párbeszéd fontosságáról a civil aktivitásokban

2018. október 15., 17:45 , 926. szám

A konstruktív párbeszéd és az együttműködés jelentősége a civil aktivitásokban címmel szervezett kétnapos konferenciát és műhelytalálkozót civil szervezetek számára a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régiója október 10–11-én Nagybégányban és Beregszászban.

Az alkalom a tavalyi, Kecskeméten megszervezett Közép-európai Civil Konferencia folytatásaként jött létre, ahol elfogadták az együttműködésről, a közös értékekről, a különböző szférákban működő szervezetek fontosságáról, a szolidaritásról, a párbeszéd erejéről szóló, Civilek a „jót cselekvésért” és együttműködésért tizenkét pontban megfogalmazott alapvetéseket. Harmincnál is több szervezet képviselőinek jelenlétével – akik Magyarországról, a Felvidékről és Kárpátaljáról érkeztek – zajlottak az előadások és műhelymunkák.

Makuk János, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat elnöke elmondta: a konferencia célja tapasztalatcsere, azon szervezetek bemutatkozása, amelyek a kecskeméti konferencián nem vettek részt, valamint a tizenkét alapvetés megbeszélése és továbbgondolása.

Rigóné Kiss Éva, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régiójának regionális ügyvezetője kihangsúlyozta, hogy a civil kerekasztal előadásain elsősorban társadalompolitikai, demográfiai, filozófiai fejtegetések hangzottak el, azonban a műhelymunkákkal gyakorlati szinten is elemezhető a különböző szervezetek tevékenysége. Kiemelte továbbá, hogy az „örömökben és a gondokban is tudni kell együtt lenni” – s az ezt elősegítő szálakat az ilyen eseményeken lehet kialakítani, majd pedig „mozgatni”.

A kétnapos program munkaebéddel vette kezdetét, ahol a jelenlévőknek lehetőségük volt bemutatkozniuk és szót ejteniük az általuk képviselt szervezetek munkájáról, tevékenységéről. Az ebédet követően Gerendely Béla, a Rákóczi Szövetség beregszászi járási koordinátora előadásában bemutatta a Rákóczi Szövetség múltját és jelenét, valamint a rendszerváltás óta sikeresen véghezvitt programjait. Kerényi György Kárpát-medencei civil szakértő és a Kecskeméti Civil Kerekasztal soros elnöke a magyarországi civil szervezetek helyzetét és azoknak az önkormányzatokkal való kapcsolatait vázolta fel a jelenlévőknek. Köteles László, a Csemadok általános alelnöke ismertette a szlovákiai magyarság helyzetét a múltban és a jelenben egyaránt, a Csemadok útját egészen napjainkig, valamint leszögezte: cselekedni csakis a jelenben lehet és kell! Togyeriska Erika, a Shalom Alapítvány igazgatója előadásában kitért arra, hogy mely szempontokat kell figyelembe venni egy alapítvány létrehozásakor, illetve részletesen beszámolt a Shalom Alapítványról és a kulturális örökség jelentőségéről. Birta Gabriella, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat Roma Integrációs Programjának pedagógusa ismertette a roma tanodában végzett munkájukat, amelyet egyre jobban igyekeznek bővíteni.

A programokon részt vett Franz Salm-Reifferscheidt, a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend roma ügyekkel megbízott nagykövete is, aki az előadások közben egy rövidfilm vetítésével mutatta be az általa támogatott, jelenleg is sikeresen működő különböző romaprojekteket.

A konferencia első napjának estéjén a Rezeda Néptáncegyüttes a legfiatalabbakból és a középiskolásokból álló csoportjai mutattak be tartalmas műsort az alkalom résztvevőinek.

A következő napon a program Beregszászban, a Csilla von Boeselager nevét viselő Máltai Szociális Központban folytatódott, ahol Makuk János tartott előadást, aki a civil szervezetek ukrajnai helyzetét vázolta fel, kitérve arra is, hogy az országban működő civil szervezetek nem részesülnek állami támogatásban, valamint elmondta: az emberek gondolkodásmódja is oka annak, hogy ezek a szervezetek Ukrajna nyugati területén összpontosulnak. Sok esetben az állam „ellenségnek” tekinti őket, azonban „civil élet nélkül egy város élhetetlen” – fűzte hozzá.

A tanácskozás műhelymunkával zárult, ahol minden résztvevőnek lehetősége volt megosztani másokkal a szerzett tapasztalatait, gondolatait, levonni a tanulságokat, és összességében elmondani: miért volt érdemes részese lenni ennek a kétnapos programnak.

lexi