Híres magyarok

Bél Mátyás
2016. március 23., 08:57, 793. szám

„Magyarország nagy ékessége”

A XVIII. századi magyarországi tudomány kiemelkedő alakja volt egy hármas – magyar, szlovák, német – kötődésű teológus, nyelvész, történész, földrajztudós, pedagógus, újságszerkesztő, aki hazánk egyenrangú polgárainak tekintette mind a magyarokat, mind a németeket, mind a szlovákokat, mindnyájuk felemelkedését igyekezett szolgálni.

Tovább »
Almási Balogh Pál
2016. március 9., 09:50, 791. szám

Kossuth és Széchenyi orvosa és barátja

A régi Ugocsa vármegye délnyugati sarkában megtelepedett Almás községgel 1319-ben találkozunk először az írott forrásokban. Egy olyan földink származik e faluból, akire méltán lehetünk büszkék.

Tovább »
Bessenyei György
2016. február 24., 10:11, 789. szám

Felvilágosodás kori irodalmunk atyja

A XVIII. század derekán Magyarországon jóformán nem létezett irodalmi élet. Nem voltak irodalmi szalonok, írói, költői körök. Azután színre lépett egy középbirtokos nemesi családból származó irodalmár.

Tovább »
2016. február 17., 08:32, 788. szám

Aki az Értől eljutott az Óceánig

„Az Ér nagy, álmos, furcsa árok,/ Pocsolyás víz, sás, káka lakják./ De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna/ Oceánig hordják a habját./ S ha rám dől a szittya magasság,/ Ha száz átok fogja a vérem,/ Ha gátat túr föl ezer vakond,/ Az Oceánt akkor is elérem./ Akarom, mert ez bús merészség,/ Akarom, mert világ csodája:/ Valaki az Értől indul el/ S befut a szent, nagy Oceánba.”

Tovább »
Erdei János – taxija mellett
2016. február 10., 10:49, 787. szám

Egy nem hétköznapi taxis a Vérke-parti városból

Erdei János, a beregszászi Star Taxi vállalat gépkocsivezetője nem átlagos taxis. Eddigi élete során számtalan helyzetben kipróbálta már magát. Szakközépiskolai évei alatt műkedvelő együttesben zenélt.

Tovább »
Kiss József
2016. január 26., 20:12

A levegő lovagja

A versailles-i béke előtt az Osztrák–Magyar Monarchiához, azon belül Ausztriához tartozó, ma viszont Olaszország részét képező alpesi régióban, Dél-Tirolban, a Monte Coppolo csúcs közelében egy törött, stilizált légcsavart ábrázoló emlékmű, valamint a rajta elhelyezett magyar, német

Tovább »
Stromfeld Aurél
2016. január 13., 10:56, 783. szám

Derék hazafi volt, vagy a vörösdiktatúra híve?

Egy, a Tanácsköztársaság hadseregébe belépett, a Magyarországra támadó csehszlovák és román csapatok ellen küzdő, magas rangú katonatiszt – a tanácshatalom összeomlása utáni bírósági tárgyalásán – I. Napóleon szavaival élve, azzal védekezett: ha a hazát fegyveres agresszió éri, minden hazafinak a hadseregben van a helye, bármilyen rendszer is van uralmon országában.

Tovább »
2016. január 6., 09:16, 782. szám

Az összehasonlító tárgyi néprajz egyik hazai úttörője

A XIX. században a magyarság őstörténetével, eredetével, rokonságának kérdéseivel foglalkozó kutatók egy része, és pláne a kérdéskör iránt érdeklődő közönség még keverte a nyelv- és a néprokonságot.

Tovább »
2015. november 26., 08:18

A bibliás fejedelem

Háromszáznyolcvanöt évvel ezelőtt, 1630. november 26-án az erdélyi rendek segesvári országgyűlése a fejedelmi trónra emelt egy magyarországi főurat, aki azonban akkor már hosszú évek óta az erdélyi politika meghatározó tényezője volt.

Tovább »
2015. november 18., 08:45, 775. szám

Egy lovagkirály a XIV. századból

„Oh, nagy volt hajdan a magyar,/ Nagy volt hatalma, birtoka,/ Magyar tenger vizében hunyt el/ Észak, kelet s dél hullócsillaga” – írta Pető­fi egyik legkiválóbb uralkodónkról, akinek a fejére illesztették nemcsak a magyar, de a lengyel koronát is. Az utóbbi eseményre 645 éve, 1370.

Tovább »

Oldalak