Híres magyarok

Az egyperces novellák mestere

2015. április 6., 19:04

A valóság és leginkább az a korszak, amelyben élünk, úgy ahogy van, abszurd legalábbis, ha az Örkényi szemléletmódot próbáljuk meg magunkévá tenni, és követni.

Tovább »

Kétszázegy éve született Ybl Miklós

2015. április 6., 09:12

A XIX. század első felében, az 1820-as évek derekától az 1848 – 1849-es forradalomig és szabadságharcig tartó, nemzeti-kulturális megújulást eredményező reformkorban, majd az 1867-es kiegyezést követő, rohamos gazdasági-társadalmi fejlődést hozó évtizedekben rengeteg építkezés történt Magyarországon.

Tovább »

A halkbúsongás költője

2015. április 5., 23:34

Ki ne ismerné az Anna örök, vagy a Milyen volt…című verseket, melyek a magyar irodalom gyöngyszemei közé tartoznak. Ady Endre, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső kortársa és barátja, a híres Nyugat első nemzedékének tagja.

Tovább »

Kétszázharmincegy éve született Kőrösi Csoma Sándor

2015. április 4., 10:16

A nyelvtudomány kimagasló alakja volt, aki már fiatalon kitűzte maga elé nagy életcélját: megtalálni a magyarok őshazáját, illetve kideríteni, hogy nyelvünk és népünk finnugor vagy török eredetű-e.

Tovább »

Egy költő, aki együtt született a múlt századdal

2015. március 31., 17:37 , 742. szám

Száztizenöt évvel ezelőtt látta meg Isten szép világát Szabó Lőrinc, a magyar gondolati líra egyik jeles képviselője, akinek az életműve a XX. századot leginkább reprezentálók közé tartozik.

Tovább »

Fantasztikumból valóság

2015. március 24., 18:31 , 741. szám

„Elmúlhatunk, de cselekedeteink nem tűnnek el nyomtalanul, örökké élnek az örökké tartó eredményekben és következményekben.” Egy olyan író gondolatai ezek, aki úgy hagyott maga után örök nyomot, úgy lett a társadalom egy rétegének kedvence, hogy pályája korántsem a tollforgatással ke

Tovább »

Egy sokoldalú irodalmár

2015. március 24., 18:27 , 741. szám

A XX. századi magyar irodalom sok jeles íróval, költővel, drámaszerzővel büszkélkedhet, köztük a freudi mélylélektant literatúránkba beemelő, vérbeli újságíró, lírikus, novellaszerző, regényíró, műfordító Kosztolányi Dezsővel, aki 130 évvel ezelőtt, 1885.

Tovább »

A nemzet tragikája

2015. február 24., 18:27 , 737. szám

Az egyik, máig legnagyobb hatású magyar drámai színésznő 1850. február 24-én született. Ahogy Blaháné mosolyogni tanította meg a magyar nőket, Jászai Mari a szenvedés, a bús sors, a fájdalmas végzet királynői magaviseletét állította példaként.

Tovább »

„A legvitézebb huszár”

2015. február 17., 18:10 , 736. szám

1792-től 1815-ig Európa jelentős részén szinte állandóan dörögtek a fegyverek. E puskaporszagú korszak az 1789-ben kitört nagy francia forradalom ellen vívott háborúkkal vette kezdetét, majd a forradalomból kinőtt napóleoni császárság hadjárataival folytatódott, s csak I.

Tovább »

240 évvel ezelőtt született Bolyai Farkas

2015. február 10., 17:15 , 735. szám

A XVIII. század utolsó harmadában és a XIX. század első felében élt és alkotott egy erdélyi magyar matematikus, aki a számtan (aritmetika) és a mértan (geometria) mellett olyan, egymástól merőben eltérő dolgokkal is foglalkozott, mint a fizika, a filozófia, a zeneelmélet, az erdészet, a gyümölcstermesztés, a borászat, a gyógyászat és a gyógyszerészet, s különböző műszaki megoldásokon is törte a fejét.

Tovább »

Oldalak