Kárpátalja

2001. március 16., 01:00, 9. szám

A KMKSZ elnökségének nyilatkozata

A KMKSZ elnöksége aggodalmát fejezi ki a Kárpátalját pusztító árvíz okozta helyzettel kapcsolatban. Az árvíz több tucat magyarlakta települést is sújtott, több ezer ember vált hajléktalanná. A károk nagyobbak, mint az 1998-as árvíz által okozottak.

Tovább »
2001. március 16., 01:00, 9. szám

A baj nem ismer határokat

Szakács Zoltán, a Ma­gyar Köztársaság ungvári főkonzulja a katasztrófa első pillanatától éjt nappallá téve dolgozik azon, hogy – a ma­gyar-ukrán erőfeszítések ko­or­di­ná­lásával – segítsen a mentésben, előrejelzésben és a károsultak segélyezésében.

Tovább »
2001. március 16., 01:00, 9. szám

„Nagyon magunkra maradtunk azon az éjszakán...”

Nagypalád határát három folyó, a Túr, a Batár és a Tisza töltései övezik. Idén a két utóbbi áradása öntötte el a fa­lut, csaknem más­fél méteres magasságban lepve el a környéket.

Tovább »
2001. március 9., 01:00, 8. szám

Pusztít az ár

Múlt hétvégén a lehullott nagy mennyiségű csapadék erősen meg­árasztotta a megye folyóit, minek következtében a 13 járásból hétben kerültek lakott területek víz alá, tizenegyben pedig továbbra is vészesen magas a folyók vízszintje.

Tovább »
2001. március 9., 01:00, 8. szám

Szalagavatók

Újra felelevenített régi hagyományaink közé tar­toznak a szalagavató ün­nepségek és bálok, ame­lyeken tanintézményeink érettségi előtt álló diákjai feltűzik a reményt és bi­za­kodást jelképező kis zöld szalagot.

Tovább »
2001. március 9., 01:00, 8. szám

A hős szépapa emléke máig él

Az 1849. április 22-én lezajlott podheringi csata a szabadságharc győztes ütközeteként vonult be vidékünk történelmébe. E napon tartóztatta fel a munkácsi határőrség három honvédszázada és nyolcvan nemzetőr Barco osztrák tábornoknak a Vereckei-hágó irányából az országba törő 4000 fős seregét.

Tovább »
2001. március 9., 01:00, 8. szám

Ami mozdítható volt, mind széthordták

1999 februárjában, az akkori nagy hó súlya alatt beszakadt Nagybakos kultúrházának tetőszerkezete. Három év óta semmilyen helyreállítási munkálatot nem végeztek az épületen, így az mára egészen tönkrement.

Tovább »
2001. március 2., 01:00, 7. szám

Mérlegen az elmúlt év

Megtartotta az évi közgyűlését a KMKSZ Beregszászi Városi Alapszervezete, melynek soraiban mára egységes szervezetté tömörültek a város 1994 után szétforgácsolódott alapszervezetei.

Tovább »
2001. március 2., 01:00, 7. szám

A státusztörvény a kormány elé kerül

A szomszédos országokban élő magyarokat megillető ked­vez­ményekről szóló anyaországi tör­vény tervezetét vi­tat­ták meg Be­reg­szászon a múlt szomba­ton a Határon Túli Ma­gyarok Hi­va­ta­lának vezető mun­katársai és az ukrajnai ma­gyar szervezetek, vala­mint a kár­pát­aljai történe

Tovább »
2001. március 2., 01:00, 7. szám

Tulipán, a tavasz sztárvirága

Néhány éve a nőnapi virágvásárlási láz slágernövénye a tulipán, amelyből már az ünnepet megelőző napokban sok ezer szál piroslik a városok központjain, piacterein.

Tovább »

Oldalak