Kárpátalja

2001. március 23., 01:00 , 10. szám

Kinek fizet a biztosító?

Az árvíz sújtotta településeket járva a kárvallott lakosok több alkalommal szegezték nekünk a kérdést: nem a biztosítótól jöttek? Kiderült ugyanis, hogy napok óta várják a kárfelmérőket, mindeddig hiába.

Tovább »
2001. március 23., 01:00 , 10. szám

Lovarda a város szélén

Beregszászban az egykori műtrágyaraktár környéke mára teljesen átalakult, lovarda épült itt, és minden feltétel adott a jó szórakozáshoz. A tavaszi szellőben szénát majszoló lovak láthatóan elégedettek és laikus szemmel nézve is szépek.

Tovább »
2001. március 16., 01:00 , 9. szám

A puszta életüket mentették

Mezővári lakossága meg volt győződve róla, hogy harminc éven belül nem kell árvíztől tartania. Annyira bíztak ebben, hogy sokakat már a víz fogságából kellett kimenteni.

Tovább »
2001. március 16., 01:00 , 9. szám

A KMKSZ elnökségének nyilatkozata

A KMKSZ elnöksége aggodalmát fejezi ki a Kárpátalját pusztító árvíz okozta helyzettel kapcsolatban. Az árvíz több tucat magyarlakta települést is sújtott, több ezer ember vált hajléktalanná. A károk nagyobbak, mint az 1998-as árvíz által okozottak.

Tovább »
2001. március 16., 01:00 , 9. szám

A baj nem ismer határokat

Szakács Zoltán, a Ma­gyar Köztársaság ungvári főkonzulja a katasztrófa első pillanatától éjt nappallá téve dolgozik azon, hogy – a ma­gyar-ukrán erőfeszítések ko­or­di­ná­lásával – segítsen a mentésben, előrejelzésben és a károsultak segélyezésében.

Tovább »
2001. március 16., 01:00 , 9. szám

„Nagyon magunkra maradtunk azon az éjszakán...”

Nagypalád határát három folyó, a Túr, a Batár és a Tisza töltései övezik. Idén a két utóbbi áradása öntötte el a fa­lut, csaknem más­fél méteres magasságban lepve el a környéket.

Tovább »
2001. március 9., 01:00 , 8. szám

Pusztít az ár

Múlt hétvégén a lehullott nagy mennyiségű csapadék erősen meg­árasztotta a megye folyóit, minek következtében a 13 járásból hétben kerültek lakott területek víz alá, tizenegyben pedig továbbra is vészesen magas a folyók vízszintje.

Tovább »
2001. március 9., 01:00 , 8. szám

Szalagavatók

Újra felelevenített régi hagyományaink közé tar­toznak a szalagavató ün­nepségek és bálok, ame­lyeken tanintézményeink érettségi előtt álló diákjai feltűzik a reményt és bi­za­kodást jelképező kis zöld szalagot.

Tovább »
2001. március 9., 01:00 , 8. szám

A hős szépapa emléke máig él

Az 1849. április 22-én lezajlott podheringi csata a szabadságharc győztes ütközeteként vonult be vidékünk történelmébe. E napon tartóztatta fel a munkácsi határőrség három honvédszázada és nyolcvan nemzetőr Barco osztrák tábornoknak a Vereckei-hágó irányából az országba törő 4000 fős seregét.

Tovább »
2001. március 9., 01:00 , 8. szám

Ami mozdítható volt, mind széthordták

1999 februárjában, az akkori nagy hó súlya alatt beszakadt Nagybakos kultúrházának tetőszerkezete. Három év óta semmilyen helyreállítási munkálatot nem végeztek az épületen, így az mára egészen tönkrement.

Tovább »

Oldalak