Múltidéző

2016. december 28., 10:05, 833. szám

Fogolykarácsony

December 21-én a Kár­pátaljáról málenykij robotra elhurcolt magyarokra emlékezett Nagy­bé­gány közössége a helyi gö­rög­ka­to­li­kus templomban.

Tovább »
2016. december 21., 13:38, 832. szám

Rákóczi és Mikes Kelemen emlékezete Salánkon

Ha van kárpátaljai magyar település, mely kapcsolatba került Mikes Kelemennel, a Nagyságos Fejedelem hűséges apródjával, akkor az a nagyszőlősi járási Salánk, ahová Mikes is követte választott urát, II. Rákóczi Ferencet az 1711 februárjában megtartott utolsó – csonka – kuruc országgyűlésre.

Tovább »
2016. december 7., 09:41, 830. szám

Mártírjainkra emlékeztek

Guton istentisztelet keretében emlékeztek a sztálinizmus áldozataira. Nagy Szabolcs református lelkész istentisztelete után Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi magyar konzul és Sin József, a Beregszászi Járási Tanács és a KMKSZ BKSZ elnöke emlékezett az akkori szörnyűségekre és megpróbáltatásokra.

Tovább »
2016. december 2., 10:08

Márton Áron püspökre emlékeztünk

Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök a XX. századi egyetemes magyar egyháztörténet meghatározó alakja.

Tovább »
2016. november 30., 09:03, 829. szám

Megemlékezés Tiszaásványban

2016. november 26-án a Ti­sza­ás­ványi Községi Tanács, a KMKSZ Tiszaásványi Alap­szervezete és a Tisza­ás­vá­nyi Kultúrház közös szervezésében megemlékezést tartottak a helyi temetőkertben a sztálinizmus áldozatainak emlékművénél az 1944 őszén elhurcoltak és a II. világháborúban elesettek emlékére.

Tovább »
2016. november 30., 09:00, 829. szám

A málenykij robot, a Gulág és a hadifogság áldozataira emlékezett a KMKSZ Verbőci és Feketepataki Alapszervezete

A KMKSZ helyi alapszervezete Verbőcön no­vember 20-án, Feketepatakon pedig november 27-én emlékezett meg a málenykij robot áldozatairól a Verbőci és Feketepataki Református Egyházközösséggel együtt.

Tovább »
2016. november 30., 08:56, 829. szám

Még az ég is gyászolta a sztálini terror áldozatait

Salánkon a hagyományokhoz híven november utolsó vasárnapján (az idén november 27-én), a málenykij robot áldozatainak a szoborparkban álló emlékművénél emlékeztek meg a Gulág-táborok helybeli áldozatairól.

Tovább »
Sárosoroszi
2016. november 23., 10:47, 828. szám

72 év sem halványította el mártírjaink emlékét

November 18-án emlékeztek meg a sztálini lágerekben halálba hajszolt szeretteikről Beregardóban, a 25 évvel ezelőtt állított emlékműnél.

Tovább »
2016. november 20., 18:47, 828. szám

„A szovjet rendszer a félelmet beleégette a lelkekbe, a testekbe, egészen a csontokig…”

72 évvel ezelőtt összesen (a 2002-ig föllelt dokumentumok alapján) 130 898 német és magyar személyt deportáltak Magyarországról különböző lágerekbe, koncentrációs táborokba.

Tovább »
2016. november 20., 18:02

A málenykij robotra emlékeztek Jánosiban

„Ott, valahol messze, ott, valahol távol, komor hegyek között van egy fogolytábor.

Tovább »

Oldalak