Múltidéző

2017. február 26., 18:11, 841. szám

A fehér obeliszk titka

A munkácsi vasúti felüljáróról – ha Huszt felé utazunk – jól belátni a valamikori zsidó temetőbe, egykor csodálatosan gazdag sírkert volt. A hatvanas években született a döntés a megszüntetéséről. Helyére egy gyárat terveztek. A rombolás sikerült, de a gyár csak terv maradt, a kommunista rendszer végelgyengülésben kiszenvedett.

Tovább »
2017. február 8., 10:36, 839. szám

Emlékeznünk kell a Gulag borzalmaira

A Charta XXI mozgalom a Kárpát-medence népeinek megbékélését tűzte ki célul az egységesülő Európában. Megálmodója Surján László magyar orvos, volt parlamenti képviselő, népjóléti miniszter, európai parlamenti képviselő, aki 2012 és 2014 között az EP alelnöke volt.

Tovább »
2017. január 25., 13:49

Gulág-emlékkonferenciát rendeztek a kijevi magyar nagykövetségen

Egy nemzet, egy ország elleni megtorlást vitt véghez 1944 után a sztálini rezsim, amely nem a valódi bűnösöket akarta megtalálni, hanem egy szabadságszerető nép gerincét megtörni – hangsúlyozta Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója kedden a kijevi magyar nagykövetségen.

Tovább »
2017. január 4., 08:29, 834. szám

Petőfire emlékezve kezdték az évet Badalóban

Szép hagyomány, hogy az újesztendő beköszönte mellett Badalóban minden év első napján arról is megemlékeznek, hogy a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, Petőfi Sándor egykoron megfordult ezen a településen.

Tovább »
2016. december 28., 10:05, 833. szám

Fogolykarácsony

December 21-én a Kár­pátaljáról málenykij robotra elhurcolt magyarokra emlékezett Nagy­bé­gány közössége a helyi gö­rög­ka­to­li­kus templomban.

Tovább »
2016. december 21., 13:38, 832. szám

Rákóczi és Mikes Kelemen emlékezete Salánkon

Ha van kárpátaljai magyar település, mely kapcsolatba került Mikes Kelemennel, a Nagyságos Fejedelem hűséges apródjával, akkor az a nagyszőlősi járási Salánk, ahová Mikes is követte választott urát, II. Rákóczi Ferencet az 1711 februárjában megtartott utolsó – csonka – kuruc országgyűlésre.

Tovább »
2016. december 7., 09:41, 830. szám

Mártírjainkra emlékeztek

Guton istentisztelet keretében emlékeztek a sztálinizmus áldozataira. Nagy Szabolcs református lelkész istentisztelete után Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi magyar konzul és Sin József, a Beregszászi Járási Tanács és a KMKSZ BKSZ elnöke emlékezett az akkori szörnyűségekre és megpróbáltatásokra.

Tovább »
2016. december 2., 10:08

Márton Áron püspökre emlékeztünk

Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök a XX. századi egyetemes magyar egyháztörténet meghatározó alakja.

Tovább »
2016. november 30., 09:03, 829. szám

Megemlékezés Tiszaásványban

2016. november 26-án a Ti­sza­ás­ványi Községi Tanács, a KMKSZ Tiszaásványi Alap­szervezete és a Tisza­ás­vá­nyi Kultúrház közös szervezésében megemlékezést tartottak a helyi temetőkertben a sztálinizmus áldozatainak emlékművénél az 1944 őszén elhurcoltak és a II. világháborúban elesettek emlékére.

Tovább »
2016. november 30., 09:00, 829. szám

A málenykij robot, a Gulág és a hadifogság áldozataira emlékezett a KMKSZ Verbőci és Feketepataki Alapszervezete

A KMKSZ helyi alapszervezete Verbőcön no­vember 20-án, Feketepatakon pedig november 27-én emlékezett meg a málenykij robot áldozatairól a Verbőci és Feketepataki Református Egyházközösséggel együtt.

Tovább »

Oldalak