Ki adhat engedélyt az ingatlanba való bejelentkezésre?

2014. szeptember 11., 07:05 , 713. szám

„Tavaly elhunyt édesapám. A családi ház, amelyet még ő épített, az apja, vagyis az én nagyapám nevére volt íratva, mi magunk a városban laktunk. Amikor nagyapám is meghalt, a ház édesanyámra szállt, aki odaköltözött ugyan lakni, de lemondott az örökségről a javamra. Miután akkor éppen nem volt pénzem az ingatlan átíratására, no meg a közüzemi díjak is magasak, máig csupán egy kivonat van a kezemben arról, hogy a nevemet bejegyezték az örökségi nyilvántartásba. Édesanyám nyugdíja csekély, jó volna, ha igénybe vehetné a szubvenciót a közüzemi díjak fizetésére, ehhez azonban be kellene jelentkeznie a házba, amit viszont nem akarnak engedélyezni, mivel nem ő az ingatlan tulajdonosa, a ház még mindig a nagyapám nevén szerepel. Mit lehet tenni ebben a helyzetben?

– A Belügyminisztérium 2012. 11. 22-i A fizikai személyek ukrajnai lakó- és tartózkodási helye regisztrálásának rendjéről és az ehhez szükséges dokumentumok mintáiról című rendeletének 2.2-es pontja 7. bekezdése értelmében a lakhatáshoz való jogot egy adott ingatlanban az erre vonatkozó utalvány („ордер”), a tulajdonjogot igazoló dokumentumok, a bérleti (albérleti) szerződés vagy egyéb iratok támaszthatják alá. E dokumentumok hiányában a lakhely vagy tartózkodási hely bejelentésére az ingatlan tulajdonosának/társtulajdonosának hozzájárulásával kerülhet sor.

Ezért a levélben vázolt probléma megoldása érdekében ön mégiscsak kénytelen lesz a végére járni az öröksége átvételéhez szükséges ügyintézésnek. Ennek alapján hivatalosan is tulajdonába veheti az ingatlant, bejelentkezhet abba, majd a továbbiakban édesanyjának is megadhatja a bejelentkezéshez szükséges engedélyt, aki így jogosulttá válik a kommunális szolgáltatások fizetéséhez igénybe vehető támogatásra.

hk