Utazhat egyedül külföldre a kiskorú?

2011. november 4., 09:00 , 564. szám

„A Kárpátalja előző számában arról írtak, hogy gyermekútlevéllel egyedül is utazhat külföldre a tizenhatodik életévét betöltött gyermek. A mi fiunk még nem töltötte be a 16. életévét, de a Budapesten lakó nagymamája folyton hívja, hogy látogassa meg a vakációk alatt, mi viszont a férjemmel a munkánk miatt nem érünk rá elkísérni őt. Az utazás nem jelentene gondot, hiszen Csapon felültetnénk a vonatra, s Budapesten már a pályaudvaron várnák. Nincs valamilyen mód arra, hogy a gyerek mégis egyedül utazzék külföldre?”

– Sajnos nincs. A jogszabályok egyértelműen fogalmaznak: amíg a fiuk be nem töltötte a 16. életévét, nem áll jogában önállóan külföldre utazni, s a határt is kizárólag egyik vagy mindkét szülője, esetleg az általuk erre felhatalmazott személy társaságában lépheti át.

Amennyiben a fiút a szülők egyike kíséri el az útra, úgy a jogszabályok értelmében a gyerekre vonatkozó adatokat hivatalosan fel kell tüntetni annak útlevelében, valamint a kiskorú fényképét is beragasztják az utazó szülő úti okmányába (5-től 18 éves korig). Amennyiben a gyerek csak a szülők egyikével utazik, kötelező beszerezni a másik szülő ehhez adott beleegyezését, melyet közjegyző hitelesített, avagy valamely más olyan hivatalos okmányt, amely igazolja, hogy erre a szülői beleegyezésre nincs szükség (pl. a bíróságnak az utazást engedélyező határozatát vagy a másik szülő halálát igazoló dokumentumot stb.).

Ha a gyerek a szülők által erre felhatalmazott személlyel hagyja el az országot, számára a szülők kérvénye nyomán önálló úti okmányt állítanak ki erre a célra. Az úti okmány kiállításának rendjét Ukrajna Törvénye Ukrajna állampolgárainak Ukrajnából való kiutazása és Ukrajnába történő beutazása rendjéről szabályozza. Ezenkívül szükség van ilyen esetekben a szülőknek a kiutazáshoz való írásos, közjegyző által hitelesített beleegyezésére is, amelyben feltüntetik a célországot, s az ott-tartózkodás idejét is.

hk