Gulácsy Géza: Kis magyar nemzetpolitika és más válogatott írások

2010. augusztus 20., 10:00 , 501. szám

A fenti címen jelentetett meg egy kötetre valót Gulácsy Géza írásaiból a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ).

A kötet a szerző 1987 és 2009 között megjelent tanulmányaiból és elemző írásaiból nyújt válogatást, mindenekelőtt azokból, amelyek "a kárpátaljai magyarság vonatkozásában társadalmi-politikai relevanciával bírnak". A kiadványt különösen értékessé teszi, hogy a szerző az elmúlt két évtizedben a KMKSZ és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) egyik meghatározó vezetőjeként párját ritkító rálátással bírt a kárpátaljai magyarság életét érintő és befolyásoló kérdésekre, s részese lehetett a közösségünk sorsát meghatározó döntéseknek.

A szerző a kiadványhoz írt előszavában távolságtartásra inti az olvasót írásai értékelésével kapcsolatban. Mint rámutat, "Húsz esztendő távlatából több elképzelés naivnak tűnhet, s bizonyára sok olyan meglátás is van, amely nem állta ki az idő próbáját." "Mindazonáltal úgy vélem - fűzi hozzá -, hogy elsősorban a kárpátaljai magyarság posztszovjet törekvéseivel ismerkedők haszonnal forgathatják a könyvet."

A mintegy hatvan írás igen tekintélyes hányada a kárpátaljai magyar oktatásügy problémáit boncolgatja, és ugyancsak jelentős részük foglalkozik a helyi magyarság politikai érdekvédelmével, illetve a nemzetiségi kisebbségek autonómiájának kérdéskörével. (Ez utóbbi témának a szerző az egyik legkiválóbb kárpátaljai ismerője.) Ugyancsak figyelemreméltók azok az elemzések és cikkek, amelyek a KMKSZ elmúlt húsz esztendejének meghatározó momentumaival, illetve a szervezet történetével foglalkoznak.

szcs