Vasárnapi üzenet

Radvánszky Ferenc
2017. augusztus 6., 10:31, 864. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. augusztus 6.

„Egyszer aztán egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott.” (Lk11,14)

Tovább »
2017. július 30., 10:20, 863. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. július 30.

„Jöjjetek utánam és emberek halászává teszlek benneteket!” (Mk 1,17)

Tovább »
Radvánszky Ferenc
2017. július 23., 10:37, 862. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. július 23.

Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogynem mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson.

Tovább »
Szimkovics Tibor
2017. július 16., 09:56, 861. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. július 16.

„A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” (1Kor 1,18)

Tovább »
2017. július 9., 10:34, 860. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. július 9.

Krisztusban kedves testvéreim! A mai vasárnap evangéliumi részletében, melyet Máté evangélistától olvashatunk, Urunk Jézus egy rövid magasztaló imát mond a Mennyei Atya felé.

Tovább »
Lődár Jenő
2017. július 2., 10:17, 859. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. július 2.

Péter és Pál

Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. (Gal 3,28)

Tovább »
Mező Miklós
2017. június 25., 10:28, 858. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. június 25.

Abban az időben Ezé­kiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámós fia elment hozzá és ezt mondta neki: Így szól az úr, rendelkezz házadon, mert meghalsz. Nem maradhatsz életben.

Tovább »
2017. június 18., 10:32, 857. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. június 18.

„Akkor láttam, hogy egy másik vadállat emelkedik ki a földből. Két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány.

Tovább »
Radvánszky Ferenc
2017. június 11., 11:18, 856. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. június 11.

„Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megter­hel­tet­tetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”  Mt 11,28–30

Tovább »
Taracköziné Nemes Mónika
2017. június 4., 10:21, 855. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. június 4.

Hol itt, hol ott nyilallik olykor belénk. Irány a doktor, de néha elég a világháló mindentudó keresője! Ha elég ügyesek vagyunk, friss diagnózisunkkal máris futhatunk a kávézók-patikák páros táncát követve.

Tovább »

Oldalak