Vasárnapi üzenet

2018. január 7., 10:45, 885. szám

Vasárnapi üzenet: 2018. január 7.

„Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk.

Tovább »
2017. december 24., 10:19, 884. szám

Karácsonyi üzenetek

Milyen sok házaspár szeretne gyermeket, és nem születik nekik. Várnak sok-sok évet, míg aztán egyesek feladják; mások viszont őrzik a reményt, kitartóan imádkoznak, amíg a Mindenható meg nem ajándékozza őket egy gyermekkel.

Tovább »
Radvánszky Ferenc
2017. december 17., 09:37, 883. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. december 17.

„Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.” Dán 4,34 (1–34)

Tovább »
Petrás László
2017. december 10., 09:58, 882. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. december 10.

Lassan az év végére érvén görögkatolikus egyházunk egy tökéletes Krisztus követőt-tanítót állít példaként elénk Szent Miklós személyében. Ő az, aki életében teljesen hasonul Krisztushoz, hiszen egész létét az áldozatra, az irgalmasságra és az embertársi szeretetre tette fel.

Tovább »
Szimkovics Tibor
2017. december 3., 09:41, 881. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. december 3.

„Szolgálatba álltak a papok és a léviták. Ezek vigyáztak az istentisztelet rendjére és a tisztaság rendjére…” (Neh 12,45)

Tovább »
Szimkovics Tibor
2017. november 26., 08:58, 880. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. november 26.

„…Áldozának azon napon nagy áldozatokkal, és vigadának, mert az Isten megvidámítá őket nagy örömmel, sőt az asszonyok és gyermekek is vigadának; és Jeruzsálemnek öröme nagy messze hallatott.”

Tovább »
Radvánszky Ferenc
2017. november 19., 09:41, 879. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. november 19.

Nabukonodozor önzése mutatkozik meg a történetben. Csak válogatva hallgatta az igehirdetést. Az igehirdetést teljességben és nem válogatva kell hallgatni. Nem csak azokat a dolgokat kivenni belőle, melyek az én elképzelésemet támasztják alá, a többit pedig aktívan vagy passzívan visszautasítani.

Tovább »
Csirpák József
2017. november 12., 08:48, 878. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. november 12.

November 8-án a görögkatolikus egyházközségekben Mihály arkangyal és az összes mennyei erők ünnepét tartjuk. A héber nyelvben nagyon kifejezőek az arkangyalok nevei, mint Micháél, Gábriél, Uriél, Ráfáél.

Tovább »
Dávid Árpád
2017. november 5., 10:23, 877. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. november 5.

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! 

Tovább »
Szimkovics Tibor
2017. október 29., 10:24, 876. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. október 29.

„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek.

Tovább »

Oldalak