Vasárnapi üzenet

2016. november 23., 10:14, 828. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. november 27.

„Boldog a méh, amely hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Ő pedig mondta: Sőt inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.”  (Lk 11, 27–28.)

Tovább »
2016. november 16., 09:20, 827. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.11.20.

„Az atyák szívét a gyer­me­kek­hez té­rí­ti, a gyer­mekek szívét az atyák­hoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.” (Malakiás 3, 24)

Tovább »
2016. november 9., 09:09, 826. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. november 13.

„Azon időkben történt, hogy kiment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Amikor megvirradt, odahívta magához tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt.

Tovább »
2016. november 2., 08:55, 825. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.11.06.

„Aki csak az Ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izráel Istenének, az Úrnak a házát!”

(Ezsd 1, 3)

Tovább »
2016. október 26., 08:04, 824. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. október 30.

„Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura.

Tovább »
2016. október 19., 09:13, 823. szám

Vasárnapi üzenet 2016.10.23.

Álma volt: íme, egy létra volt a földre állítva, s a hegye az eget érte. S lám, Isten angyalai fel és le jártak rajta. Íme, az Úr fölötte állt, és így szólt: „Az Úr vagyok, atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsák Istene. A földet, amelyen pihensz, neked és utódaidnak adom.

Tovább »
2016. október 12., 09:05, 822. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.10.16.

„Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.”

Tovább »
2016. október 5., 09:39, 821. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. október 9.

„Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak.” (Lk 8,5)

Tovább »
2016. szeptember 28., 09:00, 820. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.10.02.

Sose olvastátok az Írásban: „A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és ez csodálatos a mi szemeinkben”? (Mt 21, 42)

Tovább »
2016. szeptember 21., 10:17, 819. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. szeptember 25.

„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is…

Tovább »

Oldalak