Vasárnapi üzenet

Taracköziné Nemes Mónika
2017. június 4., 10:21, 855. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. június 4.

Hol itt, hol ott nyilallik olykor belénk. Irány a doktor, de néha elég a világháló mindentudó keresője! Ha elég ügyesek vagyunk, friss diagnózisunkkal máris futhatunk a kávézók-patikák páros táncát követve.

Tovább »
Szimkovics Tibor
2017. május 28., 10:26, 854. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. május 28.

„Ezt mondta nekem az Úr: Szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izráel fiait, bár más istenekhez fordulnak…” (Hós 3,1)

Tovább »
2017. május 21., 10:19, 853. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. május 21.

„Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy? És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel, a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?” (1Móz 3,9; 4,9)

Tovább »
2017. május 14., 08:48, 852. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. május 14.

„Jöjjetek énhozzám, és én emberhalászokká teszlek titeket” (Mt. 4, 18–22)

Tovább »
2017. május 7., 10:24, 851. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. május 7.

Azokat, akik először értesültek a sírnál arról, hogy Krisztus feltámadt, nagy félelem fogta el. Megrémültek, hiszen fájdalommal ugyan, de megnyugodva fogadták el, hogy Krisztus meghalt. De feltámadt, és ezzel valósággá vált, amiről beszélt.

Tovább »
Sipos József
2017. április 30., 10:13

Vasárnapi üzenet: 2017. április 30.

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent” (Mt. 5, 1–12)

Tovább »
Szimkovics Tibor
2017. április 23., 10:24, 849. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. április 23.

Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép.

Tovább »
2017. április 16., 09:10, 848. szám

Húsvéti üzenetetek

 Tovább »
2017. április 9., 09:50, 847. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. április 9.

A görögkatolikus egyházban a virágvasárnap Jézus szenvedése és élete utolsó hetének kezdete. Az egyház a liturgiában azt a hitet fejezi ki, hogy Krisztus Jeruzsálembe való dicsőséges bevonulása kezdete azoknak az eseményeknek, amelyek Jézus szenvedésével és halálával folytatódnak, majd feltámadásával teljesednek be. 

Tovább »
2017. április 2., 08:50, 846. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. április 2.

„Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róm 10, 13.17) 

Tovább »

Oldalak