Vasárnapi üzenet

2016. november 2., 08:55, 825. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.11.06.

„Aki csak az Ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izráel Istenének, az Úrnak a házát!”

(Ezsd 1, 3)

Tovább »
2016. október 26., 08:04, 824. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. október 30.

„Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura.

Tovább »
2016. október 19., 09:13, 823. szám

Vasárnapi üzenet 2016.10.23.

Álma volt: íme, egy létra volt a földre állítva, s a hegye az eget érte. S lám, Isten angyalai fel és le jártak rajta. Íme, az Úr fölötte állt, és így szólt: „Az Úr vagyok, atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsák Istene. A földet, amelyen pihensz, neked és utódaidnak adom.

Tovább »
2016. október 12., 09:05, 822. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.10.16.

„Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.”

Tovább »
2016. október 5., 09:39, 821. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. október 9.

„Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak.” (Lk 8,5)

Tovább »
2016. szeptember 28., 09:00, 820. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.10.02.

Sose olvastátok az Írásban: „A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és ez csodálatos a mi szemeinkben”? (Mt 21, 42)

Tovább »
2016. szeptember 21., 10:17, 819. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. szeptember 25.

„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is…

Tovább »
2016. szeptember 14., 09:10, 818. szám

Vasárnapi üzenet 2016.09.18.

„Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János (bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai), elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie.

Tovább »
2016. szeptember 7., 08:00, 817. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. szeptember 11.

„Jézus ismét példabeszédben szólt hozzájuk: »A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre!

Tovább »
2016. augusztus 31., 08:58, 816. szám

Vasárnapi üzenet 2016.09.06.

„Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges. Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram!

Tovább »

Oldalak