Vasárnapi üzenet

2016. február 24., 10:44, 789. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. február 28.

Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás: Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem.

Máté 15,7–8

Tovább »
2016. február 17., 09:09, 788. szám

Kedves Testvérek!

Görögkatolikus egyházunkban nagyböjt második vasárnapján Jézus gyógyításának történetét olvassák fel evangélium gyanánt. Sok érdekessége és mély mondanivalója van ennek az evangéliumi szakasznak. Ezek közül most csak néhányat emelnék ki.

Tovább »
2016. február 10., 10:52, 787. szám

Ferenc pápa videoüzenete az 51. Eucharisztikus Világkongresszus lezárására

„Nagyon időszerű az eucharisztikus kongresszus témája: A bennetek élő Krisztus a mi eljövendő dicsőségbe vetett reményünk. Arra emlékeztet minket, hogy a feltámadt Jézus mindig él és jelen van egyházában, főként az Eucharisztiában, testének és vérének szentségében.

Tovább »
2016. február 3., 09:23, 786. szám

Vajhagyó vasárnap

„Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.

Tovább »
2016. január 27., 10:55, 785. szám

„...de közülük legnagyobb a szeretet”

„...de közülük legnagyobb a szeretet”     1Kor 12,31–13,13

Tovább »
2016. január 20., 09:27, 784. szám

A legékesszólóbb tanúságtétel

„A kincstárnok ezt mond­ta nekik: »Mondjátok meg Ezé­kiás­nak, hogy ezt üzeni a nagy király, Asszíria királya: Miféle elbizakodottság ez? Miben bízol? Üres beszéd az, amit gondolsz, hogy csak ész és erő kell a hadakozáshoz! Kiben bíztál, hogy fellázadtál ellenem?

Tovább »
2016. január 6., 09:40, 782. szám

Győzd le a közömbösséget és szerezd meg a békét!

Isten nem közömbös! Istennek számít az emberiség, Isten nem hagyja magára az embert! Ne veszítsük el a reményt, hogy a 2016-os esztendőben mindnyájan eltökélten és bizakodva dolgozunk majd, ki-ki a maga szintjén, az igazságosság és a béke megvalósításán.

Tovább »
2015. december 30., 09:27, 781. szám

2016-ban is nézzünk fel a hitnek fejedelmére

„Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félre téve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra…”   Zsid.12:1-3.

Tovább »
2015. december 16., 10:05, 779. szám

József, az igaz ember

Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.

Tovább »
2015. december 9., 09:36, 778. szám

Vasárnapi üzenet: 2015. december 13.

Amikor Hadad meghallotta Egyiptomban, hogy Dávid őseihez tért pihenni, és hogy Jóáb, a hadseregparancsnok is meghalt, így szólt a fáraóhoz: „Bocsáss el engem, hadd menjek el a hazámba!”

Tovább »

Oldalak