Vasárnapi üzenet

2016. április 27., 08:43, 798. szám

Imádság: Isten és ember kapcsolata

Korunk technikai fejlődése lehetővé teszi, hogy a világ bármely pontján élő embertársunkkal beszélni, kommunikálni tudjunk. Úgy érezzük, hogy nincsenek határok, nem kell napokat várni, míg a levél megérkezik a címzetthez, hanem minden azonnal történik.

Tovább »
2016. április 20., 11:21, 797. szám

Szent György az életünkben

Gyakran találkozunk Szent György legendájával vagy ikonjával a templomokban. Kétféleképpen ábrázolják: az elterjedtebb lovon ülve, lándzsával a kezében, miközben legyőzi a sárkányt. Egy másik – kevésbé elterjedt –, a pajzzsal és karddal megfestett, békés és hősies szent.

Tovább »
2016. április 6., 09:37, 795. szám

„Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” (Mk 16,3)

Így tanakodtak egymás között a kenethozó asszonyok, miközben a sírhoz közeledtek, hogy a hagyományokhoz híven illatos kenettel kenjék meg szeretett mesterük, Jézus testét. Betartják a zsidó törvényeket, szombaton nem tesznek semmit. Vasárnap azonban, a hét első napján, már korán elindulnak.

Tovább »
2016. március 16., 09:29, 792. szám

„Azután bement Jézus a templomba” Máté 21:12/a verse

Kedves Testvéreim! Amikor Jézus szamárháton bevonult Jeruzsálembe, első útja a templomba vezetett: Ezért olyan hangsúlyos ez az Igében szereplő néhány szó: „Azután bement Jézus a templomba...” És amit ott talált, az felháborította. Mert talált pénzváltókat, árusokat.

Tovább »
2016. március 9., 09:53, 791. szám

Krisztusban Szeretett Testvéreim!

Nagyböjt 5. vasárnapján Anyaszentegyházunk János evangéliumából a házasságtörő asszony történetét adja elénk. Az egész nagyböjti szent idő a bűnbánatról szól, és ebben a szent időszakban az Egyház a Szentírás segítségével igyekszik mindannyiunkat a bűnbánat felé terelni.

Tovább »
2016. március 2., 09:26, 790. szám

Jeremiás siralma: 3, 1–33

Az igeszakasz két részre oszlik. Az első részben Jeremiás saját magáról, nyomoráról, állapotáról beszél, és arról, hogy mi módon sújtja őt az Úr haragja.

Tovább »
2016. február 24., 10:44, 789. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. február 28.

Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás: Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem.

Máté 15,7–8

Tovább »
2016. február 17., 09:09, 788. szám

Kedves Testvérek!

Görögkatolikus egyházunkban nagyböjt második vasárnapján Jézus gyógyításának történetét olvassák fel evangélium gyanánt. Sok érdekessége és mély mondanivalója van ennek az evangéliumi szakasznak. Ezek közül most csak néhányat emelnék ki.

Tovább »
2016. február 10., 10:52, 787. szám

Ferenc pápa videoüzenete az 51. Eucharisztikus Világkongresszus lezárására

„Nagyon időszerű az eucharisztikus kongresszus témája: A bennetek élő Krisztus a mi eljövendő dicsőségbe vetett reményünk. Arra emlékeztet minket, hogy a feltámadt Jézus mindig él és jelen van egyházában, főként az Eucharisztiában, testének és vérének szentségében.

Tovább »
2016. február 3., 09:23, 786. szám

Vajhagyó vasárnap

„Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.

Tovább »

Oldalak