Vasárnapi üzenet

2016. október 5., 09:39, 821. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. október 9.

„Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak.” (Lk 8,5)

Tovább »
2016. szeptember 28., 09:00, 820. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.10.02.

Sose olvastátok az Írásban: „A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és ez csodálatos a mi szemeinkben”? (Mt 21, 42)

Tovább »
2016. szeptember 21., 10:17, 819. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. szeptember 25.

„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is…

Tovább »
2016. szeptember 14., 09:10, 818. szám

Vasárnapi üzenet 2016.09.18.

„Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János (bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai), elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie.

Tovább »
2016. szeptember 7., 08:00, 817. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. szeptember 11.

„Jézus ismét példabeszédben szólt hozzájuk: »A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre!

Tovább »
2016. augusztus 31., 08:58, 816. szám

Vasárnapi üzenet 2016.09.06.

„Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges. Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram!

Tovább »
2016. augusztus 24., 10:31

Vasárnapi üzenet: 2016. augusztus 28.

„Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Fil. 2,9–11)

Tovább »
2016. augusztus 17., 09:54, 814. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.08.21.

„Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia… Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” (Zsid 4: 14a; 16)

Tovább »
2016. augusztus 3., 09:56, 812. szám

Szent István öröksége

A magyarság és a magyar kereszténység szempontjából augusztus Szent István királyunk emlékünnepe kapcsán az államalapítás hónapja.

Tovább »
2016. július 27., 08:51, 811. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. július 31.

„Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének” (Mt. 18,35)

Tovább »

Oldalak