Vasárnapi üzenet

2017. január 1., 10:33, 833. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. január 1.

„Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háznépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajön, ily munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.” (Mt 24, 45–47)

Tovább »
2016. december 18., 09:04, 831. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. december 18.

Jézus nemzetségtáblája meglehetősen száraz olvasmány. Nevek sokasága egymás után, amiből első hallásra nem tűnik úgy, hogy sok hasznunk vagy tanulságunk lehetne. Karácsony előtti vasárnapon azonban ennek a sok-sok névnek különös jelentősége adódik.

Tovább »
2016. december 11., 08:43, 830. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. december 11.

„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.” Mt 3,3

Tovább »
2016. december 4., 09:05

Vasárnapi üzenet: 2016. december 4.

Immár egy hete kezdődött el egyházi évünknek egy nagyon kedves és meghitt időszaka a keresztények számára. Ez az időszak az advent, a karácsonyra való készületnek az ideje.

Tovább »
2016. november 23., 10:14, 828. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. november 27.

„Boldog a méh, amely hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Ő pedig mondta: Sőt inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.”  (Lk 11, 27–28.)

Tovább »
2016. november 16., 09:20, 827. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.11.20.

„Az atyák szívét a gyer­me­kek­hez té­rí­ti, a gyer­mekek szívét az atyák­hoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.” (Malakiás 3, 24)

Tovább »
2016. november 9., 09:09, 826. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. november 13.

„Azon időkben történt, hogy kiment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Amikor megvirradt, odahívta magához tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt.

Tovább »
2016. november 2., 08:55, 825. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.11.06.

„Aki csak az Ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izráel Istenének, az Úrnak a házát!”

(Ezsd 1, 3)

Tovább »
2016. október 26., 08:04, 824. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. október 30.

„Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura.

Tovább »
2016. október 19., 09:13, 823. szám

Vasárnapi üzenet 2016.10.23.

Álma volt: íme, egy létra volt a földre állítva, s a hegye az eget érte. S lám, Isten angyalai fel és le jártak rajta. Íme, az Úr fölötte állt, és így szólt: „Az Úr vagyok, atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsák Istene. A földet, amelyen pihensz, neked és utódaidnak adom.

Tovább »

Oldalak