Válás a külföldön élő házastárstól

2018. április 28., 11:56 , 901. szám

„Szeretnék elválni férjemtől, aki már több mint egy éve külföldön tartózkodik, nem tudni, mikor tér haza, és nem is tartja velem a kapcsolatot. Egyetlen közös gyermekünk 21 éves, vagyis tud gondoskodni magáról. Lehetséges távollétében elválni a férjemtől? Ha igen, miként?”

– A Családi törvénykönyv (Cstk.) 105. cikkelyének 3. pontja értelmében a házasság megszűnését a bíróság a házastársak egyikének válókeresete alapján is kimondhatja, a Cstk. 110. cikkelyével összhangban.

Ilyen esetekben a bíróság a Cstk. 112. cikkelye értelmében tájékozódik a házastársak kapcsolatáról, a válási kereset benyújtásának tényleges indokairól, figyelembe veszi a házastársak kiskorú vagy rokkant gyermekeinek érdekeit, illetve az egyéb méltánylandó körülményeket. A bíróság abban az esetben mondja ki a válást, ha megállapítást nyer, hogy a házastársak további együttélése, házasságuk fenntartása lényegesen sértené egyikük, vagy gyermekeik érdekeit.

Ily módon, önnek jogában áll válókeresetet benyújtani a bíróságon és egyoldalúan kezdeményezni a házasság felbontását.

hk