Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2018. július 15.

2018. július 15., 10:27

„Fiam, ha bölcs a szíved, akkor szívemből örülök, és ujjong a bensőm, ha azt mondja az ajkad, ami helyes.” (Péld 23,15–16)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2018. július 8.

2018. július 8., 08:21 , 911. szám
Sipos József

„Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy?”

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2018. július 1.

2018. július 1., 10:23 , 910. szám

Június 29-én az Anyaszent­egyház két kiemelkedő szentjének, Péter és Pál főapostolnak az ünnepét tartja. A hagyomány szerint az isteni gondviselésnek köszönhetően mindketten ezen a napon nyerték el a vértanúság koszorúját, és ezért ugyanazon a napon ünnepeljük mennyei születésnapjukat.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2018. június 24.

2018. június 24., 10:36 , 909. szám
Radvánszky Ferenc

„Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé.”  (Mk 7,31–37)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2018. június 17.

2018. június 17., 10:22 , 908. szám
Szűcs Ferenc

A hívő ember lételeme az imádság. Ha megszűnne imádkozni, akkor megszűnne hívőnek lenni. Mindezen túl pedig, jellegzetesen a hívő imádsága a kérésről szól; kérni valamit az Istentől.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2018. június 10.

2018. június 10., 10:31 , 907. szám
Keresztyén Károly

„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 6,23 RÚF)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2018. június 3.

2018. június 3., 09:49 , 906. szám
Radvánszky Ferenc

„Az Úr ezt mondta Ábrahámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2018. május 27.

2018. május 27., 09:46 , 905. szám
Iván Gábor

Mindenszentek vasárnapján megemlékezünk minden olyan emberről, akik akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben vagy éppen a későbbi korokban kiemelkedő példát mutattak az Isten útjain való járásra.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2018. május 13.

2018. május 13., 10:30 , 903. szám
Lődár Jenő

Egyszer útközben (Jézus) látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” „Sem ez nem vétkezett – felelte Jézus –, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2018. május 6.

2018. május 6., 09:36 , 902. szám
Szimkovics Tibor

„Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre.

Tovább »

Oldalak