Gyomlálásból is osztályoztak idén?

Két héttel tovább tartott a tanév

2001. június 22., 02:00 , 23. szám

Az idei tanév nem volt híján a meglepetéseknek: a tanulók osztályozására bevezették a tizenkettes pontrendszert, a témánkénti értékelést, az évközi szüneteket likvidálták stb. A tanügyi hatóságok még júniusra is tartogattak egy új­donságot a gyerekek és a pedagógusok számára, ugyanis a május 31-i tanévzáró ünnepséggel nem ért véget a tanév… Mint megtudtuk, az Oktatási Minisztérium rendelete nyomán idén a nem kibocsátó osztályok tanulói további két hétig gyakorlati foglalkozásokon vettek részt, melynek feltételeit a tanintézményeknek kellett biztosítaniuk.

– Iskolánkban évek óta bevett gyakorlat, hogy a gyerekek a szünidő idején visszajárnak, hogy gondját viseljék a tankertnek, az udvarnak, segédkezzenek a nyári felújítási munkálatokban – mondja Bajusz Ferenc, a Bótrágyi Általános Iskola igazgatója. – Minket tehát nem ért váratlanul a rendelet, de úgy érzem, szerencsésebb lett volna teljes egészében az érintettekre, vagyis az egyes iskolákra bízni a foglalkoztatás menetének, értékelésének mikéntjét.

– Mik voltak a követelmények?

– A tanárok egy ajánlás alapján a helyi körülményekre építve tervet készítettek, két hét után pedig osztályozták a tanulók teljesítményét. Erre azért volt szükség, mert a tantárgyankénti év végi érdemjegyek, valamint a gyakorlat során szerzett osztályzatok együttesen alkotják az év végi összegző jegyeket. Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogyan lehet osztályzatot adni például egy kirándulásra vagy játékos foglalkozásra?

– Én egyetlen pozitívumát látom az elgondolásnak, mégpedig azt, hogy tanulóink ezen idő alatt is nevelői felügyelet alatt voltak – mondja Benedek Imre, a Szlatinai Középiskola igazgatója. – Egyébként, véleményem szerint, az iskolák nem voltak erre a feladatra felkészülve, továbbá a kötelező osztályozás is sántít. Az oktatási törvény szerint ugyanis – a nem kibocsátó osztályok esetében – az év végi jegy megegyezik az átvezető jeggyel.

– Akkor mégis mire volt jó ez a plusz két hét az iskolában?

– Ezen idő alatt a tanulók javíthattak végső osztályzataikon, tehát ha kívánták, felelhet­tek is. Azzal viszont egyáltalán nem értek egyet, hogy nem lehet oklevéllel jutalmazni azokat, akik esetleg ilyen módon váltak jeles tanulókká. Véleményem szerint a május 31. után megszerzett tudás is érték...

-farkas-