Keresztény nevelés anyanyelven

Katolikus óvodák a Felső-Tisza-vidéken

2001. június 22., 02:00 , 23. szám

Aknaszlatinán második éve működik a katolikus magyar óvoda. Az igények mára túlnőtték a parókiaépület nyúj­totta lehetőségeket, ezért fenntartói egy nagyobb teremmel szeretnék bővíteni azt. Az intézmény jelenleg 44 gyereket képes fogadni, ugyan­­akkor legalább ennyi kérelmet kénytelenek elutasítani.

– Mindhárom csoport rendelkezésére áll egy-egy helyiség, ahol foglalkozunk a gyerekekkel, és ugyan­ott folyik az étkeztetés, a déli pihentetés is – mondja Vajnági Éva vezetőnő. – Jelenleg egy közös nagyteremre és egy külön étkezdére lenne szükség. A lehetőségeink szűkösek, de bízom a szülők segítségében, akik a játszótér kialakításában is partnereink voltak.

– Minek tudható be az egyházi óvoda nagy népszerűsége?

– Egyrészt talán annak, hogy jobb a felszereltségünk, mint az állami óvodáé, a gyerekek itt nap mint nap tanulnak valami újat és kedvükre „alkothatnak”. Más­részt, fő elvünk, hogy szeretettel és odafigyeléssel forduljunk neveltjeink felé, ami, sajnos, manapság sok családból hi­ányzik. A szülők látják, hogy képtelenek kiszállni a meg­élhetésért foly­tatott küz­delem mókuskerekéből, és nem tud­nak maradéktalanul ­eleget tenni a gyer­meknevelés feladatának. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy gyermekeik meg­felelő körülmények között töltsék a nap nagy részét, egyúttal pedig katolikus keresztény nevelésben részesüljenek, illetve anya­­­nyelvü­kön énekelhessenek, hallhassanak mesét.

A bölcsődében az egészen kicsinyek játszanak és nagyon otthonosan mozognak. Egyikük, Inez, alig múlt egyéves. Fél évvel ezelőtt 4,5 kilósan vették fel az oviba. Akkor még a fejét sem tudta megemelni, most pedig jár, önállóan tesz-vesz a játékospolc körül.

– Nehéz családi körülményeire való tekintettel a kis Inez testvérével együtt térítésmentesen jár hozzánk – magyarázza a vezetőnő. – Összesen hat ilyen ovisunk van jelenleg, továbbá két testi fogyatékos gyermekkel is foglalkozunk. Ők nagyon nagy szeretettel vannak mind társaik, mind nevelőik iránt. Érzelmeik sokkal mélyebbek, mint az egészséges társaiké, és ki is fejezik azokat.

Popovics Zsuzsanna