„Halotti beszéd” egy gyermekért

1742-es emlék Benében

2001. július 27., 02:00 , 28. szám

A márciusi árvíz megviselte a műemléknek nyilvánított benei templomot. A töltésen átszivárgó víz miatt megroggyant a szentély padlózata, amely több sírt takar.

Évszázadokon át temetkeztek ide a helység gazdag birtokosai. Ezeknek a síremlékeknek a külső megformálása és felirataik nyelvezete is különlegességnek számít. Az 1934-es templomjavítás során az egyik sírban egy mirtuszkoszorút találtak a munkások. A többi sírt érintetlenül hagyták, a szentély padlóját pedig lebetonozták.

A templomban őriznek egy ún. epitáphiumot, azaz halotti beszédet. 1742-ben Makai István földesúr gyermekét a templomban temették el. Ekkor készült a 80x60 cm-es csúcsíves, díszesen faragott, rámába foglalt tábla ablakszerű fedőlappal és retesszel ellátva, amivel bezárható a fekete deszkába vésett, írott betűs felirat. Maga a szöveg a következő: „ E Szent helyen várja az Igazak feltámadásának boldog napját Nztes Vzlő Makai István Uram és Nztes Fogarasi Sára Asszony egyetlen egy Magyarjoknak Makai Istvánnak teste aki az ő drága jó erkölcséért ideje felett való bölcseségéért maga képviseléséért és egyéb Virtusaiért mindenek előtt kedves vala de jaj íme a Nátha Szeplő által e világbul csendesen ki mulván mindeneknek kiváltképpen pedig Isten félő Szüleinek el felejthetetlen keserűséget okozván életének tizedfél eztendejében Kis Asszony kilencedik napja estvéjén 1742 dik siralmas Esztendőben Nyugodjék békességgel”.

A fedőlap belső oldalán felragasztott papíron a halotti beszéd kézzel írott szövege található, az idő azonban annyira megviselte, hogy alig olvasható.

-jázmin-