Kárpátaljai művelődéstörténeti kislexikon

2001. augusztus 31., 02:00 , 33. szám

Keresztyén Balázs, a Nagy­sző­lősi Perényi Zsigmond Középiskola tanárának neve helytörténészként is jól ismert Kárpátalján. Munkásságának jelentős gyümölcse volt a Magyar művelődési hagyományok kárpátaljai lexikonának összeállítása.

A közelmúltban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztályának támogatásával megjelent a Kárpátaljai művelődéstörténeti kislexikon, mely a már említett mű bővített, javított, átdolgozott kiadása. Amint a szerző a kiadvány előszavában leszögezi, a könyv megírásában nem annyira a tudományos szempontok vezérelték, mint inkább az, hogy felvállalja az ismeretterjesztés, a népművelés, a történelmi és irodalmi honismeret jószándékú szolgálatát. Ugyanis a fiatalabb nemzedék előtt jobbára teljesen ismeretlen az egykori főurak – a Drugethek, a Dobók, a Rá­kócziak, a Ló­nyaiak, a Pe­ré­nyiek – élete és a művelődést is hatékonyan támogató tevékenysége, a művelt római és görög katolikus, valamint református papok, tanárok munkássága. A szerző azt is figyelembe vette, hogy a magyar és a rutén (ruszin) irodalom, történelem, tudomány számos személyisége születése vagy elhalálozása, esetleg munkásságának számottevő része, illetve tárgyi emlékeik révén kapcsolódik vidékünkhöz. Ugyanis a történelmi eseményekben egyaránt részt vett mind a magyar, mind a rutén nép. Gondoljunk Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc szabadságharcára, az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra, vagy akár az első világháborúra.

A kötetbe csak olyan személyek adatai kerültek be, akik már nem élnek, tehát munkásságuk lezárult.

A szócikkek végén a művek és forrásmunkák válogatott bibliográfiája áll azok rendelkezésére, akik szeretnének részletesebben megismerkedni egy-egy személyiség életével vagy munkásságával.

Kristóf Emma