Az új tanév kezdetén

Tanévnyitó Nagydobronyban

2001. szeptember 28., 02:00 , 37. szám

Hetedik tanévét istentisztelettel kezdte a Nagydobronyi Református Líceum 110 diákja. Nyitóbeszédében Ráti Éva igazgatónő beszámolt a líceum életéről, eredményeiről. Mint elmondta, a tanintézmény egy újabb kol­­légiummal bővül, mely jelenleg még felújításra vár. Miután megköszönte a külföldi támogatók segítségét, az elsősökhöz fordult. Felhívta a figyelmüket arra, hogy Istennek terve van velük, s neki kell majd elszámolniuk a líceumban töltött éveikért. Badó Margit és Szopó Valéria osztályfőnökök vezetésével az elsős diákok az úrasztala köré sorakoztak, s fogadalmat tettek kötelezettségeik elvégzésére. Az elsős elemisták és a cigánygyülekezet gyermekei énekekkel, versekkel köszöntötték a tanulmányaikat kezdő diákokat és a gyülekezetet. A líceum Hit kórusának szolgálata után Szabó Dániel főgondnok, Szántó János, a gyülekezet gondnoka, végül pedig Horkay László püspök intézett buzdító szavakat a 43 elsőshöz.

– olasz–