A Kárpátaljai Református Egyházkerület tájékoztatója

2001. október 5., 02:00 , 38. szám

Tekintettel arra, hogy a kerületi sajtóorgánumokban: „Kárpátalja”, „BeregInfó”, „Novini Za­kar­pattya” egy, az Egyház számára fájdalmas és a valóságnak meg nem felelő cikk jelent meg a Nagy­bégányi Református Egyház temp­lomáról („Ellopták a templomajtót” címmel), szükségesnek véljük a következők nyilvánosságra hozását:

1. 1995. december 7-től Orosz Tibort törölték a református lelkipásztorok sorából, sőt megfosztották palástviselési jogától is, így nem tartozik a Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészi karába.

2. Orosz Tibor, figyelmen kívül hagyva a Zsinat határozatát, önkényesen nevezi magát lelkipásztornak.

Az Egyházkerület Zsinata a Területi Vallásügyi Hivatalt is tudatta, hogy már nem Orosz Tibor a lelkipásztor Nagybé­gány­ban, Beregdédában és Guton, hanem a Zsinat által törvényesen kihelyezett lelkipásztorok: Nagy­bé­gány­ban és Beregdédában Kő­rözsi Sándor, Guton Szilágyi Ká­roly. Mivel Orosz Tibor törvénytelen működését mindenáron folytatni akarja, ezért nem engedi be a törvényes gyülekezetet és annak lelkipásztorát a templomba. Ennek a „harcnak” volt a következménye a templomajtó levétele Nagy­bé­gány­ban. Magától értetődik, hogy az Egyházkerület a hivatalos szervekkel is tanácskozva kereste a megoldást e fájdalmas ügyben. Több ízben felkerestük az érintett községi tanácsot. Két ízben a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Sz. Sz. Revák előtt is tárgyaltuk ezt az ügyet, ahol jelen volt O. J. Gricák területi vallásügyi meghatalmazott. Idézünk abból a levélből, amelyet O. J. Gricák küldött Hor­kay Lász­ló püspöknek, s mely határozottan kimondja, hogy a gyülekezetek az Egyházkerület vezetősége által kaphatnak lelkészt, illetve az Egyházkerületnek jogában áll adott esetben bevonni a lelkésztől a szolgálati engedélyt és megfosztani palástviselési jogától. Ezt az állam tudomásul veszi: „Az az állami kinevezés, amelyre Orosz Tibor állandóan hivatkozik, már érvényét vesztette”.

Ha bárki ezen falvak gyülekezeti tagjai közül részletesebb információt kíván kapni az áldatlan helyzetről, az minden hét keddjén és péntekén a Kárpátaljai Református Egyház Zsinati Irodájához fordulhat.

A Kárpátaljai Református Egyházkerület felkéri az érintett falvak lakosságát, hogy közösen legyenek a békesség és a rend munkálói.

Kárpátaljai Református Egyház