Ivancso marad

Kárpátaljai megyei tanács

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

Két sikertelen összehívási kísérlet után október 10-én sor került a megyei tanács plenáris ülésére, melyen az eseményekre való tekintettel jelen voltak a legfelső tanács nem szociáldemokrata kárpátaljai képviselői is, köztük Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke.

Miután Ivan Ivancso elnök megnyitotta a tanácsülést, Hen­nagyij Moszkal kormányzó azzal a javaslattal fordult a képviselőkhöz, hogy ne tárgyalják a megyei tanács elnökéről szóló napirendi pontot, mondván, a feszültség további szítása helyett a képviselők foglalkozzanak inkább a szociális-gazdasági kérdésekkel. A képviselők meg is szívlelték a javaslatot, s először az idei megyei költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket vitatták meg, majd ezt követően tértek rá a megyei tanács elnökének személyét érintő kérdésekre.

Mielőtt azonban erre sor került volna, Fegyir Vascsuk napirend-változtatási javaslatot nyúj­tott be, melyben kérte, jegyezzék be a napokban megalakult képviselői csoportot, mely az új többséget alkotná a megyei tanácsban. Ivancso elnök azonban elutasította a képviselői csoport bejegyzésének napirendre tűzését, arra hivatkozva, hogy még nem kapott kézhez semmilyen ezzel kapcsolatos dokumentumot.

Az elnöki beszámoló kérdésében nem született döntés. Egyes képviselők megfeddték Ivancsót, mondván, gyenge a tanácsi döntések végrehajtásának ellenőrzése, mások azt rótták fel neki, hogy egyes tömegtájékoztatási eszközök „nem hallgatnak” rá, ugyanakkor többen elismerőleg szóltak tevékenységéről, s azt furcsállták, hogy éppen most rendült meg iránta a bizalom. A felszólalásokat követően Ivan Ivancso kijelentette: önszántából nem hajlandó lemondani, ezért a képviselőkre bízza a döntést, s most már ragaszkodik ahhoz, hogy szavazzanak a kérdésben. A szavazás során nem volt meg a szükséges többség, így a kérdés le is került a napirendről.

Október 17-én azután ismét meg­hiúsult a testület ülése, mivel a 75 képviselőből csak 33-an jelentek meg. Információink szerint a hiányzók közül 18-an maradtak távol igazoltan. A megyei tanács épülete előtt ez idő alatt közel ezer­fős tömeg tüntetett, követelve, hogy a képviselők tegyenek eleget kötelezettségeiknek.

Bren­zovics László, a KMKSZ alelnöke, megyei tanácsi képviselő lapunknak elmondta: „A szembenállás várhatóan folytatódik, elhúzódó válságra számíthat a tanács, ami előreláthatólag nagymértékben kihat majd munkájának hatékonyságára is.”

B. J.