Teljes az egyetértés a státustörvény kapcsán

Ukrán–magyar egyeztetés Ungváron

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

„Tájékoztattam Sze­re­da urat a szomszédos országokban élő magyarokról szó­ló törvény végrehajtásával kapcsolatos magyarországi kormányzati lépésekről, az elkészült ren­de­let­ter­vezetekről, ame­­lyeket az ukrán félnek az elmúlt hetekben átnyújtottunk” – mondta Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatala elnöke azon az ungvári sajtótájékoztatón, amelyre a Hrihorij Sze­redával, Ukrajna nemzetiségi és migrációs állami főhatóságának vezetőjével foly­tatott tárgyalását követően került sor pénteken. A HTMH elnöke a továbbiakban hangsúlyozta: „Nagy­ra értékeljük az ukrán félnek azt az álláspontját, mely szerint megértik és azonosulni tud­nak azzal a motivációval, amely Magyarországot arra ösz­tönözte, hogy egy ilyen törvényt megalkosson. Bízom ben­ne, és a mai tárgyalások során még inkább megerősödött bennem az a meg­győződés, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatban nem lesz gond, és annak megvalósítása úgy történik, ahogyan azt egyébként a törvény elő­­irányozza.” Tehát a közigazgatás tekintetében a törvényt Magyarország területén hajtjuk végre, a támogatások pedig olyan módon fognak elérkezni az ukrajnai magyarsághoz, ahogy azt lehetővé teszik az itteni és az Európában is elfogadott normák. Azaz minden támogatás közhasznú szervezeteken keresztül, pályázat útján érkezik. Megegyeztünk abban, hogy folyamatosan kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a törvény végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokról.”

A magyar státustörvény végrehajtási rendelkezéseinek egyeztetésével kapcsolatos munkatalálkozót tartott pénteken Ungváron Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke, a magyar–ukrán kisebbségi kormányközi vegyes bizottság társelnöke ukrán kollégájával, Hrihorij Sze­redával, Ukrajna nemzetiségi és migrációs állami főhatóságának vezetőjével.

A megbeszélésen Szabó tájékoztatta ukrán partnerét arról, milyen stádiumban van a státustörvény végrehajtási rendelkezéseinek kidolgozása, illetve milyen mechanizmus szerint történik a törvény hatályba lépését követően a kedvezmények biztosítása a határon túli magyar kisebbségeknek. A HTMH elnöke ismételten köszönetét fejezte ki Ukrajnának a státustörvény elfogadásával kapcsolatos megértő, pozitív álláspontjáért.

Szereda elismeréssel szólt arról, hogy a magyar kormány tanulmányozásra átadta az ukrán félnek a státustörvény végrehajtási rendelkezéseinek a szövegét. Mint mondta, az okmányokat jelenleg is értékelik az illetékes kijevi minisztériumokban, s hamarosan megszületik a hivatalos ukrán vélemény. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a kisebbségi kormányközi vegyes bizottság tevékenységéhez jó alapot biztosít az a kisebbségekről szóló közös közlemény, amelyet a két kormányfő írt alá Anatolij Kinah ukrán miniszterelnök budapesti látogatása során.

Hrihorij Szereda kiemelte: ukrán részről jól halad a vegyes bizottság áprilisi 10. ülésén aláírt közös jegyzőkönyv ajánlásainak végrehajtása.

Arra a kérdésre, hol tart jelenleg a kárpátaljai magyar oktatási intézmények rekonstrukciójára felajánlott Magyarországgal szembeni ukrán államadósság hasznosítása, a HTMH elnöke elmondta: „Ezen objektumok listájának egyeztetése most van folyamatban, s ígéretet kaptunk arra, hogy hamarosan megkapjuk az arra vonatkozó ukrán javaslatot, hogy mely intézményeket, milyen formában és milyen költségvetéssel újítanak fel.”

Hrihorij Szereda a vegyes bizottság ajánlásaival kapcsolatban továbbá utalt arra, hogy elmozdult a holtpontról a vereckei honfoglalási emlékmű kérdése is, s remény van a kompromisszumos megoldásra. Hasonlóan vélekedett a kérdésről Szabó Tibor is. Újságírói kérdésre válaszolva a HTMH elnöke kifejtette: „A Nesztor-krónika tartalmaz egy olyan utalást, amely véleményünk szerint jó kiindulópont lehet arra, hogy közös történelmi múltra való hivatkozással elfogadható legyen az ukrán fél számára is a vereckei emlékmű megépítése. Úgy érzékelem, hogy az ukrán fél, beleértve a különböző kárpátaljai érdekvédelmi és politikai csoportosulásokat is, nagyobb megértéssel viszonyul most ehhez a kérdéshez, mint az elmúlt években.”

A felek megállapodtak, hogy a kormányközi vegyes bizottság decemberben esedékes soros ülése előtt még egy munkatalálkozót tartanak.

V. B. – P. Zs.