Nyelv, oktatás, politika

2001. november 9., 01:00 , 43. szám

„ Az őshonos kisebbségek meg- és fennmaradásáért folytatott mindennapi küzdelemben három, egymással szorosan összefonódó, ám egyenként is kulcsfontosságú tényező játszik döntő szerepet: a nyelv, az oktatás és a politika” – olvasható Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó közös könyvének előszavában. Hogy mennyire igaz ez az állítás, elég csak Kárpátalja elmúlt évtizedeire gondolnunk. A politika útvesztőjében járatlanok számára sokszor észrevétlen módon próbálták beolvasztani a magyarságot, legtöbbször az oktatás és a nyelv segítségével. A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola jelen kiadványa a politika, a nyelv és az oktatás kevésbé nyilvánvaló összefüggéseire mutat rá, ugyanakkor a magyarság megmaradásának lehetőségeiről is beszámol.

A kötet első részében az olvasó megismerkedhet Ukrajna oktatási szerkezetével, a kárpátaljai magyar oktatás intézményeivel, valamint az egyre többeket érintő magyarországi továbbtanulási lehetőségekkel. A kisebbségi anyanyelvi oktatásra vonatkozó normákat taglalva a könyv arra ad választ, vajon megegyeznek-e a nemzetközi és ukrán kisebbségvédelmi dokumentumok normái, kinek az érdekeit tartják szem előtt, milyen mozgásteret adnak a kisebbségnek.

A nemzetállam kialakításának egyik legfőbb eszköze az oktatás, hiszen nem mindegy, milyen nyelven történik, milyen módszerrel, eszközökkel oktatják a kisebbség és az állam nyelvét. Az állami és a kisebbségi oktatáspolitika közötti konfliktusokat elemezve a könyv bemutatja, hogyan érinti a kárpátaljai magyarság jogait, kilátásait, túlélési esélyeit az ukrán nyelv államnyelvi státuszba emelése, s milyen nyelvi konfliktusok alakulnak ki e státusztervezési folyamat során.

A kárpátaljai magyarság napjainkra elérte azt a fejlettségi szintet, hogy intézményei, érdekképviseletei és szakmai szervezetei révén döntően befolyásolhassa a magyar nyelv sorsának, jövőjének alakulását Kárpátalján, ugyanakkor ez újabb problémákat vet fel: hogyan találja meg a közösség a helyét az egységesülő Európában (melyhez kulturálisan, történetileg stb. kapcsolódik), ugyanakkor az ukrán államban is, ahol él? A könyv ennek taglalása mellett bemutatja a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás célját és feladatát: „...jól kommunikáló, az anyanyelvet az adott beszédhelyzethez igazodó módon használni képes, a helyi értékek és az összmagyar kultúra iránt fogékony, az anyanyelvet a következő generációnak lehetőség szerint továbbadó, ugyanakkor kétnyelvű, vagyis az államnyelvet és egy nemzetközi nyelvet a boldogulásához megfelelő szinten ismerő egyének képzése”. Ezután röviden áttekinti a kétnyelvűség fajtáit, kialakítását az oktatás révén, támpontot ad a választást illetően, végül az olvasó elé tárja a nyelvi célok eléréséhez szükséges tennivalókat.

A fejezetek adatait 18 ábra és 22 táblázat teszi szemléletesebbé.

Nyelv, oktatás, politika (Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász, 2001)

oti