Magyar nyelvű űrlapokra volna szükség

Népszámlálás

2001. november 23., 01:00 , 45. szám

A népszámlálási kérdőívek magyar nyelvre történő lefordítását és sokszorosítását kérte az illetékesektől Kovács Miklós parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke.

Kovács Miklós a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség választmányának felkérésére fordult Ukrajna állami statisztikai bizottságának elnökéhez és Ivan Rizakhoz, a megyei állami közigazgatási hivatal elnökhelyetteséhez. Levelében a képviselő kifejti: a kárpátaljai magyarság egy jelentős része nem beszéli a megfelelő szinten az ukrán nyelvet, ami a közelgő népszámlálás során akadályozhatja az adekvát információgyűjtést körükben. A KMKSZ elnöke ezért arra kérte az illetékeseket, tegyék meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a magyar nemzetiségű lakosság számára magyar nyelvű kérdőívek készüljenek.

Válaszlevelében az állami statisztikai bizottság elnökének helyettese köszönetet mondott a képviselőnek a népszámlálás sikerét elősegítő észrevételéért, s egyben tájékoztatta, hogy reagálva a felvetésre, a bizottság megbízta a kárpátaljai megyei statisztikai főosztályt, fordítsa le a népszámlálási ívet magyar, s szükség esetén más kisebbségek nyelvére, illetve a kisebbségek nyelvein is készítse el és tegye közzé az országos népszámlálással kapcsolatos információkat tartalmazó közleményeket a tömegtájékoztatási eszközökben.

kg