Varga Levente konzul: Köldökzsinór szeretnénk lenni az anyaország és Kárpátalja között

Beregszászi konzuli iroda

2001. december 28., 01:00 , 50. szám

– Milyen érzésekkel foglalta el állomáshelyét?

– Korábban jártam már a vidéken, de diplomataként most vagyok először Kárpátalján. Amikor felkértek, hogy legyek az ungvári főkonzul „meghosszabbított keze”, gondolkodás nélkül, szívesen vállaltam a megbízatást. A dolog érdekessége, hogy amikor doktori értekezésemben a kárpátaljai zsidóság sorsával kezdtem foglalkozni a 20-as évektől napjainkig bezárólag, még nem tudtam, hogy itt fogok dolgozni. Egyébként Beregszásszal kapcsolatos első benyomásaim jók, a városnak a történelem viharai ellenére szép, friss kulturális, társadalmi élete van. Nemrég vagyok itt, de úgy érzem, lokálpatrióták lakják Beregszászt, akiknek fontos a város jövője.

– Mi tette szükségessé a beregszászi iroda megnyitását?

– Ukrajna és Magyarország kapcsolata dinamikusan fejlődik, mindkét részről pozitív a hozzáállás. Ezenkívül sok szál fűzi egymáshoz a két országot. Mivel pedig a kárpátaljai magyarság Beregszász körül koncentrálódik, így esett a választás erre a városra.

– Melyek lesznek az iroda feladatai?

– Az első félévben az a célunk, hogy megalapozzuk a munkát és minél jobb kapcsolatot alakítsunk ki a helyi magyarsággal. A megnyitó után azonnal elkezdtük a munkát, volt is néhány ügyfelünk. Az ungvári főkonzulátus szerves részeként működünk majd, mely erős bástya, de nagy teher hárul rá, ezért van szükség arra, hogy bizonyos speciális konzuli kérdéseket átvállaljunk. A logika azt diktálja, hogy Beregszász környékének lakossága keres majd fel minket, de természetesen nem küldünk el senkit. Az iroda másik célja az, hogy a térségre koncentrálja Magyarország figyelmét, mintegy köldökzsinór legyen az anyaország és Kárpátalja között. Tapasztalataim szerint aktív kulturális és társadalmi élet folyik a vidéken, fejlődik a gazdaság, főiskola van, gimnáziumok működnek, a vallási élet is elég élénk, tehát mindenképpen érdemes a figyelemre.

– Milyen formában folyik majd az ügyfélfogadás?

– Azt szeretném, ha nem egyszerű konzulátusi iroda lenne ez, hanem egy olyan intézmény, ahová nemcsak konzuli kérdésekkel fordulnak az emberek, hanem ahol elmondhatják örömüket-bánatukat, ahol kapnak néhány jó szót, s érzik, hogy fontosak.

Olasz Tímea

Névjegy

Varga Levente Budapesten született, 34 éves, két ikerlány édesapja. Budapesten érettségizett, majd a moszk­vai Nemzetközi Kapcsolatok Egyetemének nemzetközi újságírás szakán tanult tovább. Itt szerzett diplomát 1993-ban. Dolgozott a Mai Nap szerkesztőségében, az MTV-nél és a Magyar Távirati Irodánál. A bécsi Diplomáciai Akadémia befejezése után a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának több fontos főosztályán teljesített szol­gá­latot. 1995–1998 között a Kijevi Nagykonzulátus konzulja. Kiválóan beszél oroszul, angolul, németül és franciául, ezenkívül tud héberül is.