Átadták az első magyar igazolványokat

Megható ünnepség Nyíregyházán

2002. január 25., 01:00 , 54. szám

Kedden délután Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal dísztermében került sor az első „kárpátaljai” magyar igazolványok átadására, melyeket a munkácsi Maczkó házaspár vehetett át Vonza András földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztertől.

Az eseményen jelen volt Szakács Zoltán, a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulja, Tóth István, a HTMH főosztályvezetője, valamint Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke.

A Himnusz elhangzását követően dr. Kovács János hivatalvezető köszöntötte a vendégeket, majd a Magyar Köztársaság kormányának nevében Vonza András üdvözölte a megjelenteket:

– A trianoni békeszerződés következtében mintegy 3,5 millió magyar kényszerült a Kárpát-medencében kisebbségi sorsra. Ezért állapíthatjuk meg, hogy a magyar állam területe és a magyar nemzet lakóhelye nem esik egybe. Ez a szomorú tény fokozott felelősséget ró az anyaországra. Fontos, hogy a nemzet egészét érintő döntésekben a kisebbségben élő magyar nemzetiségű polgárok képviseleti szervei, közösségeinek véleménye érdemben befolyásolja Magyarország kormányának minden lépését, cselekedetét. A 2001-ben az országgyűlés által 94%-os többséggel elfogadott kedvezménytörvénnyel Magyarország nem kívánja átvállalni az állampolgárság szerinti állam felelősségét a kisebbségvédelem terén, de hozzájárul a határokon túl élő kisebbségek identitásának megőrzéséhez és szülőföldjükön való boldogulásukhoz. Amikor e magyar igazolványokat most átadom, tiszta szívből kívánom, hogy mind a hétköznapok, mind az ünnepnapok során érezzék az anyaországhoz, a magyar nemzet nagy családjához való tartozásukat.

Az átvétel ünnepélyes aktusát követően Maczkó Ferenc köszönte meg az anyaország nemes gesztusaként átadott magyar igazolványt:

– Régen vártuk a pillanatot, hogy átvehessük azt az igazolványt, amely még inkább kifejezi együvé tartozásunkat az anyanemzettel, és amely a továbbiakban erőt adhat hétköznapjaink küzdelmeiben, illetve nemzeti identitástudatunk erősítésében. Csak megköszönni tudom és áldani a gondviselést, hogy ez valóra válhatott.

Dr. Helmeczy László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke zárszavában hangsúlyozta:

– Nagy szó, hogy hazánkban a magyar igazolvány második ünnepélyes kiadására itt, Nyíregyházán kerül sor. Mi, az országnak ebben a szegletében és a kárpátaljai magyarság, ahonnan a Maczkó házaspár érkezett, kénytelenek vagyunk közösen gondolkodni, jóban és rosszban összefogni. Jó példa volt erre 2001 márciusa, amikor küzdöttünk az árvízzel.

Az ünnepség pezsgős koccintással és a Szózat eléneklésével zárult.

Maczkó Ferenc a Kárpátalja kérdésére elmondta, negyven éven át volt pedagógusa a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolának, az iskola jelenlegi kollektívájának zöme valamikori tanítványa. Felesége, Maczkó Mária a meghatódottságtól csak nehezen tudott felelni a hozzá intézett számtalan kérdésre, érzelmeiről a szavak helyett csupán a szemében csillogó könnyek árulkodtak.

Popovics Zsuzsanna