Dr. Soós Kálmán: Kilábaltunk az érdektelenségből

A KMKSZ az Ung-vidéken

2002. március 8., 01:00 , 60. szám

– Hogyan értékeli a KMKSZ Ungvári Járási Középszintű Szervezetének az elmúlt ciklusban kifejtett munkáját, miben látja eredményeit?

– Az utóbbi évek gazdasági ellehetetlenülése kedvezőtlen hatással volt a helyi társadalom egészének közérzetére, így a magyar emberek többségét is leginkább fásultság és érdektelenség jellemezte. Ennek terhe, meglátásom szerint, leginkább a szövetség alapszervezeteinek elnökeire nehezedett, akik legfontosabb láncszemei szervezetünknek. Munkájuk eredményeként az ungvári középszintű szervezet majd harminc alapszervezete jelenleg közel tízezer regisztrált tagot számlál. Továbbá örömmel számolhatok be arról, hogy nemrég Őrdarmán is létrejött az alapszervezet, illetve a múlt év során a három ungvári alapszervezetből sikerült egy, egységes szervezetet alakítani. Ami pedig a rendezvényeinket illeti, ugyancsak pozitívumnak tekintem az alapszervezeti szinten megrendezett hazahívogató programok létrejöttét, hagyománnyá alakulását, melyek mindannyiszor nagy tömegeket mozgatnak meg. Az elmúlt időszak legjelentősebb eredményét tehát abban látom, hogy a KMKSZ mint szervezet az adott gazdasági-társadalmi háttér ellenére is megőrizte erejét, működőképességét.

– Milyen tapasztalatokról tud beszámolni az alapszervezeti tisztújító közgyűlések félidejénél járva?

– Már többször elmondtam, hogy napjainkban szinte lehetetlen öt embert egy időben egy helyiségbe terelni, bárminemű várható haszon és érdek nélkül. Ezzel szemben alapszervezeti közgyűléseinkre nagyon sokan eljönnek, ami azt mutatja, hogy az emberek ismét érdeklődéssel tekintenek a közügyekre, felelősséggel viseltetnek a közösség túlélésének lehetőségei iránt. Ebből kiindulva úgy vélem, a kárpátaljai magyarság aktivitása tekintetében egy harmadik korszakához érkezett. A rendszerváltás idejére jellemző kezdeti nagy lelkesedést ugyanis – aminek eredményeként végül is létrejött a KMKSZ – pár éve egyfajta fásultság okozta mélypont követte, ami most kezd átcsapni jól érzékelhető fellendülésbe.

– A szervezetre nézve mit tart az elkövetkező időszak legfontosabb célkitűzésének, kihívásának?

– Úgy vélem, a legfontosabb feladat megőrizni a kárpátaljai magyarság érdekvédelmének képviseletét. E tekintetben olyan programokat kell kidolgoznunk, melyek nemcsak az egyén, hanem az egész közösség boldogulását szolgálják, s olyan feladatokat ellátnunk, mint például az önálló intézményrendszer további építése, megtartása, az információk időben való továbbítása a közösség egésze felé. Emellett pedig természetesen tovább kell vinnünk a már folyamatban lévő ügyeinket, amilyen a státustörvény végrehajtása, vagy a közelgő választásokon való sikeres részvétel.

– Milyen elvárásokkal tekint a parlamenti és helyhatósági választások elé?

– Meglátásom szerint sikerült tartalékolni erőinket, és úgy gondolom, az Ung-vidéki magyarság képes lesz egységes akaratot képviselni a választásokon. A legfontosabb célkitűzés természetesen a parlamenti mandátum megőrzése, azaz, hogy a kárpátaljai magyarság továbbra is képviselve legyen a parlamentben. Ami a helyhatósági választásokat illeti, meglehetősen változó a kép. Egyes községekben a KMKSZ helyi alapszervezetei jónak látták a saját jelölt indítását a szövetség színeiben, pl. a polgármesteri cím elnyeréséért, míg esetenként az egyéni jelöltként bejegyzett, egyébként KMKSZ-tag vagy tisztségviselő támogatását tartották célszerűbbnek.

Popovics Zsuzsanna