Nyolcvanötezren igényeltek magyar igazolványt

Státustörvény – az információs irodák munkatársainak gyűlése

2002. július 12., 02:00 , 78. szám

Beregszászban ünnepi gyűlésen vonták meg a magyar igazolványok és a kapcsolódó kedvezmények iránti igénylések fogadására létrejött kárpátaljai információs irodák munkatársai féléves tevé­kenységük mérlegét. Az eseményen megjelent Szakács Zoltán, a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulja, Bendász Dániel görög katolikus esperes, Katkó László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület képviselője, Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Dupka György, a MÉKK elnöke, Kincs Gábor, a KMSZF elnöke.

Az elmúlt fél évben az irodák és a vidéki ügyintézők több mint 92 ezer igénylést fogadtak, ezen belül a 85 ezret is meghaladta a magyar igazolványok iránt benyújtott kérelmek száma, s 12 ezren már át is vehették a dokumentumot – mondta el köszöntőjében Gulácsy Géza, a munkácsi központi információs iroda vezetője. Mint ismeretes, ezzel lezárult a státustörvény végrehajtásával kapcsolatos mun­­ka első szakasza, a jövőben e teendők ellátása a körzeti információs irodák feladata lesz. Élve az alkalommal, Gulácsy Géza köszönetet mondott mindazoknak, akik együttműködésükkel, precíz és kitartó munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kárpátaljai magyar lakosság megkaphassa a magyar igazolványt.

Kovács Miklós a státustörvény végrehajtásának elősegítésére létrejött Kárpátaljai Konzultatív Tanács (KKT) elnökeként szólt a megjelentekhez. A KKT döntéseit egyhangú szavazással hozta meg, emlékeztetett Kovács, ami azt példázza, hogy a státustörvény végrehajtása Kárpátalján zökkenőmentesen zajlott. A siker egyaránt érdeme mindazon szervezetek képviselőinek, akik részt vettek a testület munkájában, de még inkább az információs irodák munkatársaié, hiszen a cél az volt, hogy a végrehajtás emberközeli legyen, azaz mindenki lakóhelyén nyújthassa be igénylését, s ezt sikerült is elérni. Hamarosan összeül a Magyar Állandó Értekezlet, emlékeztetett Kovács, hogy értékelje a státustörvény első fél évét, ám ez már nem érintheti az elvégzett munka megítélését. Elmondható, hogy Kárpátalja a munka első részét, azaz az igénylések begyűjtését elvégezte, méghozzá kimagaslóan jól.

Dupka György, a MÉKK elnöke, csatlakozva az előtte szólóhoz, hangsúlyozta, szervezete a kez­detektől támogatta a státustörvény végrehajtását, s részt is vállalt a gyakorlati munkából. A MÉKK elnöksége kéri a Magyar Állandó Értekezlet ülésére delegált magyar képviselőket, hogy szorgalmazzák, maradjon fenn a magyar igazolványok igénylésének és kiadásának Kárpátalján kikristályosodott rendszere – jelentette ki Dupka György, hozzátéve, hogy bár egyes ukrajnai magyar szervezetek felvetették, kívánatos lenne, ha a státustörvény végrehajtásával kizárólag a magyar külképviseletek foglalkoznának a jövőben, a maga részéről úgy látja, ez kivitelezhetetlen lenne.

A visszaigazolások azt mutatják, a státustörvény végrehajtására létrehozott kárpátaljai rendszer nélkül nem lehetett volna ilyen rövid idő alatt, s páratlan hatékonysággal megoldani a magyar igazolványok iránti lakossági igénylések fogadását – hangsúlyozta Szakács Zoltán főkonzul, kiemelve annak fontosságát, hogy Kárpátalján a magyar állam külképviselete és a magyarságszervezetek folyamatosan jó kapcsolatot tudtak kialakítani egymással. A jövőről szólva a főkonzul kifejtette: célszerűnek tartaná a törvény végrehajtására kialakított kárpátaljai információs rendszer megőrzését, tekintettel annak hatékonyságára, s a magyar külképviselet lehetőségeinek korlátozott voltára e téren.

A gyűlés résztvevőit levélben üdvözölte Tóth István, a Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetője.

kg