Templom épül az udvaron

Kőrösmezői életkép

2002. július 19., 02:00 , 79. szám

Vizáver Rajmund megítélésében megoszlik Kőrösmező lakossága. Egyesek széles ívben elkerülik a meglehetősen furcsa megjelenésű és viselkedésű remetét, mások gondjaikkal, bajaikkal futnak hozzá. Sokak szerint imádságai igen gyakran találnak meghallgatásra, ezzel vonzza a szükséget látókat.

Rajmund szülei igen korán meghaltak, egy ideig nővérével élt, majd nővére halála után egyedül maradt. Egy idő után gyűjteni kezdte a megkopott, megtöredezett vallásos ereklyéket, néhányat „jóakarói” dobtak be gúnyból az udvarára. Később már mindent összeszedett, amit mások értéktelennek találtak. Ennek köszönhetően halmokban áll a faléc, biciklikerék, rongy stb. a ház körül.

Egyik reggel Rajmund arra ébredt, hogy görcsbe rándultak a tagjai. Imájában megfogadta, hogy ha rendbe jön, templomot épít az udvarán. Ígéretét be is tartotta, mesterembereket fogadott, de mivel nem volt elégedett a munkájukkal, úgy döntött, maga folytatja az építkezést. Évről évre magasabb lett a fadarabokból összetákolt építmény, s az eredetileg háromszintesre tervezett templomon mára már elkészült a hetedik emelet is. Azóta Rajmund nagy előszeretettel imádkozgat az aprócska szentélyben, s ha vendége érkezik, örömmel idézi a Szentírást görögül, ószlávul, grúzul, vagy ahogy épp az eszébe ötlik.

R.G.