A képviselők a jövőben ma­gyarul is felszólalhatnak

Ülésezett a beregszászi járási tanács

2002. augusztus 2., 02:00 , 81. szám

A bereg­szá­szi járási tanács július 25-én tartotta soros ülését, melyen jelen vol­tak Brenzo­vics László és Ba­kancsos László megyei ta­nácsi képviselők is. Az ülés na­­pi­rend­jén szereplő majd egy tucat kérdés közül a tanács ügyrendjének módosítása bizonyult a legjelentősebbnek.

Vass Ottó, a tanács KMKSZ-frakciójának helyet­tes vezetője és Szajkó Tibor képviselők több módosítási javaslattal éltek a IV. összehívású járási tanács munkájának ügyrendjével kapcsolatban. Előterjesztésükre a képviselők többek között módosították az ügyrend 27. cikkelyét, mellyel kapcsolatban Brenzovics Lász­­ló, a KMKSZ alelnöke, a megyei tanács képviselője is hangsúlyozta: a hatályos törvények szerint a képviselőknek jogukban áll a tanács ülésein anya­nyelvükön felszólalni, illetve kérdéseiket feltenni. A módosítás értelmében tehát például a járási tanács magyar nemzetiségű képviselőinek ezentúl jogukban áll magyar nyelven elmondani beszédüket, illetve feltenni kérdésüket. Ugyancsak az ügyrenddel kap­cso­la­tos újdonság, hogy ezentúl a tanács határozattervezeteit valamennyi bizottság véleményezheti.

A KMKSZ frakciója felvetette, hogy a pártok és társadalmi szervezetek vezetői, képviselői ne csak meghívásos alapon lehessenek jelen a járási ta­nács ülésein, hanem bármikor részt vehessenek azokon. A képviselők azonban elvetették a javaslatot, így az eddigi, meghívásos rendszer marad érvényben.

A tanács következő ülésnapjára augusztus 15-én kerül sor.

Baráth József