Túl a nyolcvanhatezren

Magyar igazolványok, támogatások

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám
Legutóbb Kisdobronyban talált gaz­dára 15 friss magyar igazolvány

Folytatódik a magyar iga­zolványok iránti igénylések fogadása, megkezdődött az oktatási-nevelési támo­ga­tá­sok folyósítása.

A Kárpátaljai Központi In­for­mációs Iroda legfrissebb ada­tai sze­rint Kárpátalján eddig 86088-an nyújtották be magya­r iga­zol­vány iránti kérelmüket, míg hoz­zátartozói igazolványt 2463-an igényeltek. Több ezer igazolvány már elkészült, me­lyek közül 11 ezret az ungvári magyar kon­zulátus közvetítésével, 6-7 ezret sze­mé­lyesen vettek át a kárpátaljai igénylők.

A pe­dagógus- és oktatói igazol­ványok iránt ez idáig 1036, illetve 39 kérelem érkezett, di­ák­­iga­zolványt pedig 4811-en igé­nyeltek.

Ami a kedvezmények igény­bevételét illeti, a Kárpátalján a Kár­pátaljai Magyar Pedagó­gus­szövetség közreműködésével zajló Szülőföldön magyarul prog­ram keretében eddig 6200 pá­lyá­zatot nyújtottak be az oktatási-nevelési támogatás iránt. A pályázatok legnagyobb há­nya­da a Beregszászi járásból érkezett, a legkevesebb pedig a Felső-Tisza-vidékről. A pályázatok benyújtói közül hárman vehették már át a meg­ítélt pénzösszeget. Az elmúlt napokban újabb 30 igénylő kapta meg az érte­sí­tést a támogatás folyó­sí­tás­á­ról, közülük 12-en névre szó­ló csekken vehetik át az összeget Magyarországon, 18-uk­nak pedig ukrajnai bankszámlára utalják át a pénzt.

Az Illyés Köz­a­lapítvány ed­dig 600 pályázat sorsáról döntött pozitívan, az igénylők ma­­gyar igazolványuk bemutatásával juthatnak hozzá a támogatáshoz. A kormányváltást követően újjáalakult ma­gyar­or­szági kuratórium szeptemberben folytatja majd a pályázatok értékelését.

O. T.