Fél év alatt 475 csellengő

Veszélyeztetett fiatalok

2002. szeptember 6., 02:00 , 86. szám

A megyei adminisztráció szociális osztályának fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó szolgálata által közzétett félévi összesített adatok szerint megyénkben az év első felében foganatosított bűnmegelőző, gyermekellenőrző akciók során 475 csellengő fiatalt vettek nyilvántartásba, köztük 276 iskolást, 155 nem tanuló és 44 munkanélküli fiatalkorút. 182 fiatalt értek ismételten csellengésen vagy kolduláson, közülük hét gyermek nem volt kárpátaljai illetőségű.

Az ellenőrzések során 28 fel­nőttet értek fiatalkorúak bűncselekményre való felbujtásán, va­lamint 48 ellen indult eljárás gye­rekek koldulásra kényszerítése miatt. A szakszolgálatok munkatársai végeredményben 199 sza­bálysértést jegyzőkönyveztek, 205 szülőt részesítettek hivatalos fi­gyelmeztetésben, 86 fiatalt vettek első ízben nyilvántartásba, továbbá 24 esetben indítottak szülői jogfosztást kezdeményező bírósági eljárást. Az illetékes szolgálat jelenleg egyébként megyeszerte 839 szociálisan veszélyeztetett családot tart nyilván, melyekben 2056 fiatalkorú nevelkedik.

– farkas –