Isten nem hagy a nyomorúságban

Hálaadó istentisztelet Beregújfaluban

2002. szeptember 20., 02:00 , 88. szám

A református templom 150 éves fennállását, belső megújulását, valamint a parókia elkészültét ünnepelték hálaadó istentisztelettel a beregújfalui hívek szeptember 15-én. A rossz idő ellenére zsúfolásig megtelt az Isten háza a közelről és távolból érkezett vendégek jóvoltából. Ünnepi igehirdetésé­ben Horkay László püspök nehémiási időknek nevezte korunkat, hiszen Kárpátalján is megindult az egyházi élet, templomok, parókiák épülnek, ugyanakkor ma is szükség van az Isten népének helytállására. Ezt követően Szilágyi Sándor helyi lelkipásztor ismertette a gyülekezet rövid történetét, majd a vendéglelkészek igei köszöntései következtek. A beregújfalui és a beregszászi ifjak szolgálatát követően a parókia előtt folytatódott az ünnepség, ahol Kopasz Gyula Bereg egyházmegyei esperes szólt a parókia rendeltetéséről és a lelkipásztori élet jellegzetességeiről, majd megáldotta a helyi lelkészcsaládot. A nap végén szeretetvendégség várta az ünneplőket.

O. T.