Emberi kapcsolatok az ige mérlegén

Egyházmegyei ifjúsági találkozók

2002. szeptember 27., 02:00 , 89. szám

Egyházmegyei ifjúsági találkozókat szervezett szeptember harmadik szombatján a Kárpátaljai Református Ifjú­sági Szervezet Tisza­új­la­kon és Nagydobronyban, melyen az életüket leginkább érintő kérdésekre kaptak választ a fiatalok.

Tiszaújlakon Bartha Attila helyi lelkipásztor nyitóáhítatát Taracközi Gerzson beregszászi lelkipásztor előadása követte, aki a világi és a Biblia szerinti barátság különbségeiről szólt. A sa­lánki ifjúsági kör tagjai a pincebogarak és a családi konfliktushelyzetek kapcsán mutattak követendő és elkerülendő példát társaiknak. Taracközi Mónika beregszászi lelkipásztor a szerelem témakö­rében nyújtott útmutatást az ifjaknak. A tartós, igazi szerelem az isteni szeretetben gyökerezik – mon­dot­ta. Ebéd után ismét a salán­ki ifjaké volt a főszerep, majd a pan­tomim előadást, a kérdések megválaszolását és az énekeket követően Lőrinc Attila akli­hegyi lelkipásztor áhítata zárta a találkozó hivatalos részét.

Nagydobronyban több mint 200 fiatal vett részt az ungi egyházmegyei találkozón, mely­nek középpontjában a keresztyén élet első lépései és próbái álltak. A számos gyülekezetből érkezett fiatalokat Horkay László püspök köszöntötte, majd Dávid Árpád nagy­dob­ronyi, Mészáros Zoltán tiszaúj­falui és Berke Sándor erdélyi lelkipásztor igemagyarázata következett. A találkozó végén vidám délutánon vettek részt az ifjak, amelyen kisebb színdarabok, bizonyságtételek és énekek is elhangzottak.

R. G.