Az egymás iránti tisztelet ünnepe Visken

Az öt egykori koronavárosnak állítottak emléket

2002. október 18., 02:00 , 92. szám

Az egykori öt felső-Tisza-vidéki koronaváros – Má­ra­marossziget, Hosszúmező, Técső, Huszt és Visk – tiszteletére állítottak emlékoszlopot október 13-án Visken. Az eseményre a községi tanács és a KMKSZ helyi alapszervezete által közösen megrendezett falunapon került sor.

Az ünnepség az istentiszteletet követően vette kezdetét a református templom előtti emlékparkban, ahol Takács Pál, Visk polgármestere és Krüzsely Tibor, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket és az egykori koronavárosok küldöttségeit.

Czébely Lajos helytörténész, bemutatva a Balázs István helyi fafaragó által készített emlékoszlopot, melyet az öt koronaváros címere ékesít, történelmi vissza­tekintésében a koronavárosi címmel járó jogok és kiváltságok történelmi, gazdasági szerepéről, egykori jelentőségéről szólt. A történelem mélyéről felszínre hozott jelképek a megújulás gondolatát is magukban hordozzák – mondta –, s annak lehetőségét is, hogy Visk ismét rátaláljon a szellemi gyarapodás és a gazdasági fejlődés útjára.

Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, a korábban hatalmi céllal, tudatosan elsorvasztott közösségkötő szálakat nem könnyű újrafonni, de amint ezt a közös értékek tiszteletben tartásáról szóló ünnep is bizonyítja, hamarosan újra eljön az az idő, amikor a viskiek tudatában újra élni fog az egymás iránti felelősség és szeretet, a közösség, az egyház, az iskola, az önkormányzat iránti tisztelet, és a település visszaszerzi egykori patinás koronavárosi tekintélyét, tartását és méltóságát.

Az ünneplőket köszöntötte továbbá Mi­haj­lo Hor­ba, a Huszti Já­rási Állami Kö­zi­gaz­ga­tási Hivatal elnöke, Gutai István, Paks városi önkormányzatának képviselője és dr. Zaho­rovsz­ky Mihály, Mára­ma­ros­szi­get alpolgármestere.

Az emlékoszlop megáldására ökumenikus istentisztelet keretében került sor, Delényi István helyi református lelkész, Hidász Ferenc római katolikus pap és Jaroszlav Apackij görög katolikus atya közreműködésével. Mint egybehangzóan rámutattak, az ünnep célja nem önmagunk, hanem a Teremtő Isten dicsőítése kell legyen, valamint az őszinte hálaadás alkalma azért, hogy Visk többnemzetiségű és különböző felekezetű közössége képes a békés együttünneplésre, a közös imádkozásra és könyörgésre.

Az ünnepséget meg­­tisztelte jelenlétével Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, aki köszöntőjében hangsúlyozta, napjainkban is nagyon sok a közösségziláló és lazító jelenség, melyekkel ellentétben egy jól sikerült falunap, egy közös ügy felvállalása fontos kötőkapocsként működhet.

A nap további részében színes kulturális program, íjászbemutató, sportversenyek és vidám vurstli várta az érdeklődőket. A helyi ukrán tannyelvű középiskola aulájában látványos termés- és virágkiállítást rendeztek, valamint színpadra lépett a pé­ter­falvai népi együttes, a Tiszahát népi zenekar, a fé­nyes­litkei gyermek-táncegyüttes és a felsőzsolcai nyugdíjas férfikórus.

P. Zs.