Elismerés Kőrösmező magyar közösségének

Emlékérem az összetartásért

2002. október 18., 02:00 , 92. szám
A magyar I. osztály szeptember 1-jei tanévnyitó ünnepsége: Illés Éva tanítónő (középen), kis tanítványai és vendégeik

A magyarországi Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma idén Kőrösmező szórványban élő magyar közösségének ítélte a Márton Áron-emlékérmet.

Az 1980-ban létrehozott civil egyesület alapgondolata szerint az alapítvány névadója és Márton Áron, Erdély szentéletű mártír püspöke együtt jelenítik meg azt a szellemiséget, amely az emberi humánumot és toleranciát, a kisebbségek védelmét a legnehezebb időkben is példaszerűen képviseli. A kuratórium e szellemiségnek megfelelve tün­­teti ki évente egyszer az arra érdemes, magas szintű, áldozatos tevékenységet végző egyéneket és közösségeket.

Kőrösmező magyar közössége – az indoklás szerint – „a szórványban élő ma­gyar közösség össze­­tar­tása és a magyar tannyelvű oktatás újraindítása érdekében végzett kiemelkedő tevé­kenységéért” kapja a 2002-ben odaítélt Márton Áron-emlékérmek egyikét, melynek ünnepélyes átadására november 5-én kerül sor Budapesten, az Országos Széché­nyi Könyvtár Dísztermében.

A tekintélyes anyaországi elismerés helyi fogadtatásáról magukat az érintetteket kérdeztük.

Birosz János, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke: Nagyon sokat jelent számunkra a távoli anyaország figyelme és erkölcsi, anyagi támogatása. E nélkül az a magyar tannyelvű első osztály sem létezne, mely is­mé­telten felértékelte az anyanyelvet, a nemzeti létet és hovatartozás-tudatot, s egyfajta újjáélesztő hatással bír a fogyatkozó kő­rös­me­zői magyarság számára.

Snepp Román, római katolikus plébános: A szórványban élő kis létszámú nemzetiségi közösségek számára létfontosságú az anyaország figyelme, támogatása. Így van ezzel a közel ezer lelket számláló kőrösmezői magyarság is, ahol ünnepként tartják számon a magyar ajkú vendég érkezését. Az újjáéledt magyar iskola egyben a közösség újjáéledését is jelenti, jelentheti; fontosságát, jelentőségét ezért nehéz szavakba önteni. Az élni akarás ugyanakkor áldozatokat kíván, melyek elhor­dozásában óriási szerepe van mind a közösségi értékekhez való ragaszkodásnak, mind az anyaközösség odafigyelésének.

Szenek Olga középiskolai tanár, a vasárnapi iskola egyik oktatója: Mindnyájan örülünk az elismerésnek, de még inkább an­nak, hogy háromévnyi hivataljárás, egyéb küzdelem után végre van magyar iskolánk, novembertől pedig az óvoda is megkezdheti működését. Fontosnak tartom, hogy a nem magyar családok is velünk örülnek most, értékelve a kőrösmezői magyarok több évtizedes igyekezetét a megmaradás, a közösségi továbbélés terén.