Számítástechnikai berendezések a magyarságért

Teleház-avatás Csongoron

2002. december 13., 01:00 , 100. szám

Újabb állomásához érkezett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által meghirdetett és az Illyés Közalapítvány támogatta Teleház prog­ram. Csonkapapi, Salánk és Kőrösmező után Csongor magyar közössége vehetett használatba egy számítástechnikai eszközökkel felszerelt helyiséget, melyet a helyi középiskolában alakítottak ki.

A hétvégén megrendezett avatóünnepségen Nagy Sándor iskolaigazgató, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke a vendégek között köszönthette Kovács Miklóst, a KMKSZ elnökét, Milo­ván Sándort, a KMKSZ alelnökét, Gulácsy Gézát, a KMKSZ Munkácsi Járási Középszintű Szervezetének elnökét, Brenzovics Lászlót, a KMKSZ alelnökét, az Illyés Közalapítvány kárpátaljai alkuratóriumának elnökét, Szabó Mária jegyzőt, a helyi tanács képviselőjét, illetve Tamási Kálmánt, a református egyházközség gondnokát.

Brenzovics László a két éve indult Teleház program lényegét ismertetve hangsúlyozta, csak azokon a közösségeken lehet segíteni, amelyek maguk is akarják a felemelkedést.

– Csongor ilyen község, hiszen a maguk erejéből fogtak hozzá az iskolaépítéshez is – emlékeztetett. – Legyen ez a Teleház egy újabb összetartó erő a faluban, és segítse elő annak fejlődését!

Nagy a felelőssége annak a közösségnek, amely Teleházat működtet, mondta beszédében Kovács Miklós.

– A Teleház felavatása egyfajta tanúságtétel, hogy mi, magyarok nem csüggedünk, hanem megtesszük a megfelelő lépéseket ahhoz, hogy utolérjük Európát. Ehhez persze nem elég a technikai felszereltség, megfelelő szervezettségre is szükség van, hiszen csak a minőség, a magas színvonal az, ami hosszú távon garanciát ad a megmaradásunkhoz.

Tamási Kálmán gondnok köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a Teleház létrejöttéhez, majd Nagy Sándor fejezte ki örömét, hogy a több szempontból is perifériára szorult csongori közösség helyzete javulóban van.

– Ezek a kis dobozok szolgálják azt, amire hivatottak, legyenek eszközök arra, hogy közelebb kerüljünk ahhoz a nemzettesthez, amelyhez igazából tartozunk, legyen minél kisebb a szakadék, amely Magyarország és Kárpátalja között húzódik.

Az ünnepséget követően a közösség tagjai birtokukba vehették a berendezést, melynek kezelését és gondozását Marton Margit látja majd el.

Olasz Tímea