Mozit nézni tudni kell

Filmklub nyílt Beregszászban

2003. március 14., 01:00 , 113. szám

Újabb előadóterem átadására került sor múlt csü­törtökön a Kárpátaljai Ma­gyar Tanárképző Főiskola kollégiumában.

A mintegy hetven diák befogadására alkalmas helyiség avatóünnepségén a főiskola tanárain és diákjain kívül részt vett Kőnig Sándor, az Apáczai Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Szabó Tibor kurátor, Egyed Albert, a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának fő­ta­nácsadója, Tarnóczi Mariann, az MTA osztályvezetője, Bren­zovics László, a KMKSZ al­el­nöke, Somogyi László, a Ma­gyar Köztársaság Ungvári Fő­kon­zulátusának kon­zulja, Mar­gitics Xénia megyei képviselő.

Kohut Attilának, a kollégium igazgatójának üdvözlő szavai után Orosz Ildikó, a KMTF elnöke mondott köszönetet az Apáczai Közalapítvány képviselőinek a terem kialakításához nyújtott segít­ségükért, majd ismertette a helyi­séggel kapcsolatos elképzeléseket. Mint elmondta, az össze­vont csoportok fog­lal­kozásának helyet adó terem konferenciák színhelyéül is szolgálhat a jövőben, emel­lett filmklubként a magyarság egyfajta szellemi köz­pontja lehet.

– Kárpátalján felnőtt egy generáció, amely nem ismeri a mozik utá­noz­ha­tatlan hangulatát – hangsúlyozta a KMTF elnöke. – Meg kell tanítani a fiatalokat, hogyan értelmezzék a filmeket, ugyanakkor egy filmklub közösségteremtő szerepe sem elhanyagolható.

Kőnig Sándor kuratóriumi elnök elismeréssel szólt a határon túliak között tapasztalt erőről és el­szántságról, melynek gyü­mölcsei kézzelfoghatók. Mint arra rámutatott, a főiskolának és ezen belül a film­klub­nak fontos szerepe lehet az értelmiség szülőföldön tartásában, hiszen perspektívát ad a közép­is­kolások számára.

Az ünnepi be­szé­deket követően a vendégek megtekintették az Ung­vári Ma­gyar Televízió mun­katársai által a beregszászi főis­kola indulásáról és mindennapi életéről összeállított filmet.

-jázmin-