Munkácsi vendégek Sárospatakon

2003. május 16., 02:00 , 122. szám

Háromnapos program keretében ünnepelte idén 10 éves jubileumát a sárospataki Árpád Vezér Gim­názium. Az ünnepségre Ukrajnából, Szlovákiából és Romániából érkeztek vendégek. Kárpátaljáról Kicska György, a Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatója és a Munkácsi Római Katolikus Líceumtól Zsupán Szilvia tanárnő vehetett részt tanítványaival együtt a rendezvénysorozaton.

A programban szerepelt az évente hagyományosan megrendezett fizikai becslési verseny, valamint versmondó-, népdal- és nóta-, valamint angolnyelv-ver­seny és a rajzpályázat eredményhirdetése. A munkácsi gye­rekek minden kategóriában indultak, a Rákóczit Popovics Dániel és Le­vandovszki Gábor (fizikai becslési verseny), Bohus Noémi (vers­mondó- és dalverseny), Fógel Norbert (versmondóver­seny) és Kelman Martina (dalverseny) képviselték, a líceumot pedig Tahi Attila és Pe­csenyica Viktor (angol nyelv), Kiss Judit (vers­mon­dó­verseny) és Bakos Gábor (az egyetlen fiúversenyző a népdal- és nótaverseny kategóriában). A sok izgalom után dal kate­gó­ri­ában III. helyet ért el Bohus No­émi, aki ugyancsak harmadik lett a versmondók között; dicséretben részesültek Bakos Gábor, Kelman Martina, Kiss Judit és Fógel Norbert. A gyerekek a rajzpályázatra is beküldték munkáikat, így Zsu­ravljova Junetta első lett festés kategóriában, Vilásek Eleonóra különdíjban, Pinyáskó Szvit­lána és Pátláh Alina pedig emléklapban részesült.

Karabeles Jána