Hazaszállítják Romzsa Tódor földi maradványait

Újratemetik a vértanú-püspököt

2003. május 30., 02:00 , 124. szám
A Szent Kereszt oltár az ungvári katedrálisban

Júniusban szállítják Budapestről Kárpátaljára a II. János Pál pápa által 2001-ben boldoggá avatott Romzsa Tódor görög katolikus püspök-vértanú földi maradványait.

Mint ismeretes, Romzsa Tódor 1947. november 1-jén lett előre kitervelt politikai merénylet áldozata. A püspököt akkor az ungvári görög katolikus katedrális kriptájában temették el. Vélt földi maradványait 1998-ban szállították a Budapesti Antropológiai Intézetbe azonosítás és a halál okának kiderítése végett. A tudományos kutatások minden kétséget kizáróan bebizonyították, hogy a katedrális kriptájából származó földi maradványok valóban Romzsa püspökéi, halálát pedig egy igen ritka méreg okozta.

Az újratemetési ceremóniáról a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye ungvári püspöki irodájában elmondták, Romzsa Tódor maradványait június 27-én gyalogos ifjúsági zarándoklat kíséri a szlovák–ukrán határátkelőtől az ungvári Romzsa Tódor Görög Katolikus Papi Akadé­miáig. Másnap (június 28.) püspöki szentliturgiát tartanak az ungvári vár udvarán, azon régi kápolna romjainál, ahol 1646-ban ratifikálták az Ungvári Uniót. Az ünnepségre várják Jozef Tomka bíborost, pápai küldöttet, továbbá számos más magas rangú egyházi méltóságot.

Romzsa Tódor végső nyughelyéül az ungvári katedrális egyik mellékoltára szolgál majd, melynél a püspök annak idején naponta misézett.

P. Zs.

Romzsa Tódor 1911. április 14-én született Nagybocskón, vasutascsaládban. Teológiai tanulmányait Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen folytatta. Pappá 1936-ban szentelték. 1938-tól a huszti járási Berezovó és Alsóbisztra parókusa. 1939 őszétől az Ungvári Teológiai Akadémián tanított filozófiát és teológiát. 1944. szeptember 24-én szentelték püspökké.

A sztálini éra idején Romzsa Tódor határozottan elutasította az együttműködést az egyházsorvasztó hatalommal, kitartásra és egységre szólítva az egyházi rend tagjait és híveit. Ezzel a magatartásával útjában állt a Görög Katolikus Egyház likvidálásának.

Tódor püspök életét 1947-ben előre megfontolt szándékkal oltották ki. Egy megrendezett, ám sikertelen „közúti baleset” után kórházba került, ahol azután méreg végzett vele.

A püspök tudatosan vállalta a vértanúhalált. Példája nyomán a papok és a hívek nagy többsége hű maradt az egyházhoz, Romzsa Tódor pedig az istentelen hatalommal való szembenállás szimbóluma lett. II. János Pál pápa 2001-es lembergi látogatása alkalmával avatta boldoggá.