„Így kell járni, úgy kell járni…”

Ropják a táncot, húzzák a talpalávalót Tiszapéterfalván

2003. július 4., 02:00 , 129. szám

Tiszapéterfalván múlt szombaton kezdődött és e hét végéig tart az idei Ének-, Zene-, Néptánc- és Kéz­mű­vestábor, valamint a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) Nyári Kölcsey Akadémiájának pedagógus-továbbképzése.

A KMPSZ, a Ti­sza­péterfalvai Mű­vé­szeti Iskola, va­la­­mint a magyarországi Galga ze­ne­kar szervezte tíznapos tábor meg­nyi­tó­ján Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke azt kívánta a résztvevőknek, hoz­zon ez a hét számukra olyan élményeket, hogy jö­vőre is vissza­vágy­ja­nak a táborba, szerzett tudásukat pedig ne csu­pán őrizzék, de tehetségükhöz mérten adják is tovább.

A tábornak, melyet idén a Magyar Oktatási Minisztérium és az Apáczai Közalapítvány támogat, 110 kárpátaljai, magyar­országi, erdélyi fiatal, a tovább­kép­zésnek pedig több mint 70 kárpátaljai és erdélyi pedagógus, főiskolai hallgató résztvevője van, oktatásukban 21 helyi és külföldi előadó vesz részt – tudtuk meg Biki Ottó táborvezetőtől, a helyi mű­vé­­sze­ti iskola igazgatójától.

Az oktatókat Pál Lajos, a tábor művészeti vezetője mutatta be. Kézműves oktatók: Bocskor Judit szövés, Balázs István fafaragás, Gönczi Ilona suskafonás, Hidi Endre korongozás, Stock Georgina (Nyíregyháza) gyöngyfűzés; hangszeres oktatók: a Galga, a Magyar Állami Népi Együttes zenekarának muzsikusai Blaskó Csaba vezetésével, Pál Lajos és Rónai Zoltán; táncoktatók: Hajdú Zsuzsanna és ifj. Rónai Lajos (Bagi Mu­haray Elemér Népi Együttes), Péter Zsuzsanna és Busai Norbert (Budapest).

A táborozók idén szatmári, rábaközi, valamint mezőföldi és bonchidai magyar táncokat tanulhatnak. A „hangszeresek” napi 8-10 órában hét citerán, közel félszáz hegedűn és tucatnyi nagybőgőn szólal­tatják meg a ma­gyar népi muzsikát.

A pedagógus-továbbképzés gerincét a szatmári és Fejér me­gyei népdal- és gyermekjátékkincs adja, a gyakorlati foglalkozásokat Pál Eszter, Su­tyinsz­ky Ildikó és Juhász Attila vezetik. Az egyházi zenéről tart elő­­­adást Bubnó Tamás, a Budapesti Énekes Iskola igazgatója, Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy, valamint Hidász Ferenc huszti plébános. Józan Lajos husz­­ti református lelkész az ugo­csai családfákról, Vári Fábián László a ruszin balladákról tart ismeretterjesztő előadást.

P. Zs.