Terjedő kagylómánia

Kárpátaljai telefonpiac

2003. augusztus 1., 02:00 , 133. szám

Nehéz lenne még egy olyan dinamikusan fejlődő piacot találni , mint a telekommunikációs, különösen, ami a mobilte­le­fonokat illeti. Mára megyénket is elérte az úgynevezett telefon-boom, hiszen a hagyományos vezetékes telefonok te­rén szolgáltatásokat nyújtó, javarészt állami tulajdonú Ukr­telekom, illetve az Utel mellett már két mobiltelefonos társaság is működik – a Kyivstar GSM, illetve az UMC –, a határ menti térségben élők pedig előszeretettel veszik igénybe a magyarországi mobiltelefonos társaságok szolgáltatásait.

A legdinamikusabb fejlődés a mobiltelefonos szolgáltatókat jellemzi, melyek egyre nagyobb területeket fednek le Kárpátalján, s folyamatosan gazdagítják az általuk nyújtott szolgáltatások kínálatát. A legfrissebb újdonságok között szerepel a képátvitel (MMS) s a mobil inter­netezésnél nagy segítséget nyújtó gyorsított adatátvitel (GPRS), igaz, ez utóbbi egyelőre csupán a magyarországi szolgáltatóknál elérhető. Ukrajnában csak az UMC kezdte meg idén MMS-szol­gál­ta­tá­sait.

Ami a hardvert, azaz a ké­szülékeket illeti, megyénkben óri­ási a kínálat mind a vezetékes, mind a mobil­telefonok terén. Ve­zetékes készüléket például már 40–50 hrivnyáért is lehet venni, a határ pedig a csillagos ég. A szaküzletekben vásárolható mobil­telefonoknál az alsó árhatár 500 hrivnya – egy Siemens M35-ös készülék például 549 hriv­nyába kerül, a közkedvelt Nokia 3310-es pedig 600-ba. Kaphatók azonban olyan „csodamasinák” is négy-ötezer hriv­nyáért, melyek számítógépként is használhatók, s segít­sé­gükkel a zenehallgatásnak vagy a rádió­zásnak sincs akadálya. A készüléknek hangparancsokat adhatunk, továbbá ébresztőóraként is funk­cionál. Kárpátalján a szaküzletekben ugyanakkor egyelőre alig kapható olyan mo­bil­te­lefon, melynek segítségével MMS-t küld­hetünk, s áruk 2500 hriv­nya körül mozog. A szaküzletekben vásárolt mobiltelefonokra egyéves jótállást vál­lal az eladó.

Ami a feketepiacot illeti, ott a készülékek jóval olcsóbbak, ugyanakkor semmi garancia arra, hogy másnap nem hibásodnak meg helyrehozhatatlanul. A fenti árak ismeretében azonban nem csodálkozhatunk azon, hogy egyelőre még sokan elkerülik a szaküzleteket.

Ami a szolgáltatások árát illeti, a hagyományos telefonok díjsza­bá­sairól elmondható, hogy azok a belföldi beszélgetések esetében még nem érték el a nyugati árszin­tet, a lakosság egy igen széles rétege számára azonban már most szinte megfizethetetlenül drágák, miköz­ben a szolgáltatások színvonala – a folyamatos fejlesztések ellenére – ugyancsak távoli az európaitól.

A Kyivstar GSM, illetve az UMC mobiltelefonos szolgálta­tóknál előfizetéses, illetve kártyás tarifacso­ma­gok kaphatók. A lakosság alacsony fizetőképessége miatt inkább a kártyás csomagok vásárlását részesíti előny­­ben. Egy SIM-SIM kártyás tarifacsomag a UMC-nél például 149 hriv­nyá­ba kerül, melyből 60 hriv­nyá­nyi percdíj lebeszélhető. A Kiyvs­tar GSM ACE and BASE kártyás tarifacsomagja 160 hriv­nyába kerül, melyből 15 hr-nyi idő be­szél­hető le, azaz áruk nagy­ság­ren­dileg nem különbözik látvá­nyo­san.

-figyelő-