Joga van az élethez…

November 20. – a gyermekek jogainak világnapja

2003. november 21., 01:00 , 149. szám

Az ENSZ 1989. november 20-án fogadta el a gyermekek jogairól szóló Gyermekjogi Egyezményt. A konvenciót Ukrajnában 1991. szeptember 27-én ratifikálta a Legfelsőbb Tanács. 2001. április 26-án a parlament elfogadta A gyermek védelméről szóló új törvényt, melybe mindazok a jogok bekerültek, amelyeket az ENSZ-egyezmény rögzít.

Jelenleg 2,1 milliárd fiatalkorú él a Földön, vagyis bolygónk lakosságának 35 %-a gyermek. Negyedrészük siralmas körülmények között él. A deklarált gyermeki jogok leginkább a gazdaságilag elmaradott térségekben sérülnek: a perifériára szorult, szegény, alkoholista szülők gyermekei hatványozottan védtelenek a testi-lelki bántalmazással szemben az otthoni környezetben.

Ukrajna gyermekvédelemről rendelkező törvénye kimondja: minden gyermeknek joga van az élethez attól a pillanattól fogva, hogy élve született, életképes újszülöttnek nyilvánították. Joga van olyan életszínvonalhoz, mely lehetővé teszi fizikai, szellemi, erkölcsi, kulturális, vallási és szociális fejlődését. A szülők, nevelők felelőssége megteremteni az ehhez szükséges feltételeket. Manapság azonban, amikor a családfenntartók jelentős részének nincs állandó munkahelye és jövedelme, a családoknak biztos megélhetése, ez a gyermekjogi kitétel számtalanszor sérül. Melyik tanácsi jegyző, felcser, pedagógus ne tudna kapásból tucatnyi olyan családot említeni, amely nem képes megteremteni az általa nevelt gyermekek fejlődéséhez szükséges minimális feltételeket sem?

A városi-járási gyermekvédelmi hatóságok idén tanévkezdéskor megyeszerte 530 olyan kiskorút vettek nyilvántartásba, akik szeptember elsején kimaradtak a kötelező iskolai oktatásból. Közülük eddig 302 tanulót sikerült visszavezetni a megfelelő oktatási intézményekbe. Az iskolától való távolmaradás egyik meglehetősen prózai oka, amikor például a gyermeknek nincs semmilyen cipője…

A fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó megyei szolgálat jelenleg 853 úgynevezett funkcionális problémákkal küzdő családot tart nyilván, melyekben fennáll a szülői gondozás hiánya (étkeztetés, ruháztatás, gyógyíttatás, taníttatás), hiányzik a családi nevelés, de ide sorolható a törvénysértésre való felbujtás, esetleg bűncselekményre való kényszerítés is. Eme családokban összesen 1948 kiskorú nevelkedik. Közülük 418 gyermek – hivatalos megfogalmazás szerint – hajlamos a törvényszegésre – tudtuk meg Vitalij Burkalótól, az említett szolgálat megyei vezetőjétől.

A gyermekvédelmi törvény kimondja: minden gyermeknek joga van a szabadságra, személyi sérthetetlenségre és méltóságának védelmére. A törvény védi a gyerekeket bárminemű fizikai és szellemi erőszaktól, a megalázástól, a kegyetlen bánásmódtól, a kizsákmányolástól, beleértve a szexuális visszaélést, többek között szüleik, nevelőik részéről is.

Törvényellenes a gyerekek tolvajlásra, koldulásra, prostitúcióra, szerencsejátékok űzésére, alkohol- és kábítószer-fogyasztásra, bármilyen törvénysértésre való felbujtása, kényszerítése. Ugyancsak törvénybe ütközik a kiskorúak vallási szektákba való bevonása; kábítószerek gyártására-terjesztésére, pornográf kiadványok készítésére-terjesztésére való felbujtása, kényszerítése.

Kérdésünkre Ivan Tomasuk, a megyei rendőrség kiskorúak ügyeivel foglalkozó osztályának vezetője elmondta, sajnos bűnügyi vonatkozásban sem ismeretlen a gyermeki jogok megsértése. Ebben az évben hat esetben indítottak nyomozást kiskorúak kábítószerrel való ellátása, illetve annak terjesztésére való felbujtás gyanújával. Találunk példát a gyermekkereskedelemre is. A perecsenyi cigánytáborban tavasszal találtak egy fehér bőrű 12 éves kislányt, akit édesanyja egyszerűen „eladott”. A leggyakoribb mégis a családon belüli erőszak. A Beregszászi járásban egy ittas „apuka” halálra ütlegelte 3 hónapos, néma gyermekét. Az Ungvári járásban egy családi típusú gyermekotthonban két fiút és két lányt zaklatott szexuálisan a nevelőapjuk, rendszeresen verve a gyerekeket, hogy hallgassák el „közös titkukat”. Ez utóbbi két esetben a bíróság a közeljövőben hoz majd ítéletet.

Popovics Zsuzsanna