Tojás és oltatlan mész volt a kötõanyag

Salánk: Templomszentelés december 26-án

2003. december 26., 01:00 , 154. szám

Immár 7 éve Levcsenkó Róbert atya látja el az 1600 görög katolikus hívet számláló salánki egyházközségben a papi teendőket. 2000 tavaszán külföldi és helyi támogatással a hívek nekiláttak templomuk külső renoválásának, s a munkálatok ez év őszén befejeződtek. Viski és tiszabökényi mesterek végezték a felújítást, amiből a helybéli görög katolikus hívek is kivették a részüket.

– A toronyrész folyton beázott, így kicseréltük a tetõzetet, majd a templom gázzal való fûtését is szerettük volna megoldani, de ehhez új ablakokra és ajtókra volt szükség – számol be a felújítási munkálatok menetérõl az atya. – Mindezek után kerülhetett sor a templom külsõ tatarozására. A templombelsõn nem változtattunk, mivel az viszonylag nemrég, kb. 10 éve volt felújítva. A templom építésekor tojás és oltatlan mész volt a kötõanyag, mert az emberek szegények lévén csak ezzel tudtak segíteni. Ez esetenként megnehezítette a dolgunkat, ugyanakkor el kell ismernünk, elõdeink jó munkát végeztek. A templom falának vastagsága egyébként 1 m 20 cm, építésekor Bihun Pál (1879–1918) volt a parochus.

– A felújított templom külsõ szentelését a november 8-i Szent Mihály fõangyal tiszteletére tartott templomi búcsúünnepünkkor szerettük volna megtartani, de Milan Sasik püspök atya nem ért rá, így azt december 26-án 11.00 órai kezdettel rendezzük.

A felújítás során számos érdekességre derült fény az épület történetével kapcsolatban.

– Véleményem szerint a templom 2006-ban lesz 100 éves – fejtegeti Róbert atya. – Erre utal, hogy a régi tetõszerkezet elemeibe, amelyeket a felújítás során bontottunk le, az 1906-os dátum volt bevésve. A kereszt alatti gömbrészben találtunk egy régi üveget, amelybõl feljegyzések kerültek elõ arról, hogy kinek az adományából épült és lett felújítva a templom. Ehhez mi hozzátettük a saját feljegyzéseinket, majd az üveget visszahelyeztük az eredeti helyére.

– Jelenlegi templomunknak létezett egy fából épült elõdje, amely tisztázatlan okból leégett, s abból csupán az ikonosztázt sikerült kimenteni. Hosszú idõn keresztül ott hevert a templom padlásán, mígnem néhány éve megtaláltam. Egyik dédelgetett álmom, hogy rendbe hozassam – mondta végezetül az atya.

ferenczi