„Harcban állunk tizenötödik születésnapunkon is”

KMKSZ-közgyűlés Nagydobronyban

2004. március 12., 01:00 , 165. szám

Március 6-án a Nagy­dobronyi Középiskolában került sor a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári Járási Középszintű Szervezetének közgyűlésére, melyen a járás 30 alapszervezete képviseletében 110 küldött vett részt.

Dr. Soós Kálmán, a középszintű szervezet elnöke beszámolójában elmondta: „A KMKSZ a kezdetektől számtalan magyar ügyet vállalt fel és vitt sikerre. Ide tartozik, hogy a magyar községek visszakapták történelmi nevüket, esély­egyenlőségünk szempontjából döntő, hogy létrejött a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola. A mögött is nagy munka rejlik, hogy 1989-ben már ki lehetett mondani: a határon túli magyarság része a magyar nemzetnek. A legfontosabb, hogy a falvakban létrejöttek az alapszervezetek, melyek révén minden létfontosságú ügyben, minden komoly kihívás esetén mozgósítani lehet a tagságot, a kárpátaljai magyarságot.”

Kovács Miklós elemzésében hangsúlyozta, hogy a Szövetségnek tennie kell a dolgát, függetlenül az „éles politikai küzdelemtől”, függetlenül az ellenlábasok közösségromboló vádaskodásaitól. „Amíg a magyar érzelmű kárpátaljai emberek a Szövetséget tartják érdekképviselőjüknek, addig van és számít a KMKSZ. A mi feladatunk becsülettel kiállni a magyar ügyekért. … Ennek az a jelentősége, hogy a kárpátaljai magyarság ne legyen kiszolgáltatva a hatalomnak. … Ahogy túléltünk már néhány nehéz időszakot, úgy ezt a mostanit is túléljük, s egyszer majd úgy gondolunk rá vissza, mint a helytállás idejére”– mondta többek között az elnök.

Az ülésen ugyancsak felszólalt dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke és Palkó László megyei képviselő (mindketten a szövetség megyei választmányának tagjai). A küldöttek végül megvitatták a Szövetség április 3-án sorra kerülő megyei közgyűlésével kapcsolatos szervezési kérdéseket.

-vn-