2004. október 1.

2004. október 1., 10:00 , 194. szám

Amikor augusztus elején Magyarországról ideköltöztem Kárpátaljára, sok egyéb mellett belecsöppentem egy eseménysorozat szervezésébe, amelynek a címe: Ferencesek tizenöt éve Kárpátalja szolgálatában - Ünnepeljen velünk!

Ez a program - amely szeptember első vasárnapján indult és október 4-én, Szent Ferenc Atyánk ünnepével zárul - indított arra, hogy újra átgondoljam hivatásomat és azt, mit tehetek én "újoncként" itt, a Kárpátaljai Ferences Misszióban.

A rendi dokumentumokban ez áll: "A testvérek az Evangélium szerint éljenek: tegyenek tanúságot a bűnbánatról, a kicsiségről, az egész világon az Evangélium hírnökei legyenek; a kiengesztelődést, a békét és az igazságosságot hirdessék munkájukkal...."

Engedelmesség:a mindhalálig engedelmes Krisztus követése ("Jézus Krisztus engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszthalálig..." Fil 2,8)

Saját akaratunkat alárendeljük az elöljáró akaratának. Szent Ferenc Atyánk felszólít bennünket arra, hogy " a testvérek a szeretet szellemében önként szolgáljanak és engedelmeskedjenek egymásnak.." (Meg nem erősített Regula - RnB - 5,14)

Szegénység:Az értünk itt e földön szegénnyé lett Krisztus követése. Lemondunk arról a jogunkról, hogy az elöljárók tudta és engedélye nélkül anyagi dolgok felett rendelkezzünk. Törekednünk kell arra, hogy sorsközösséget vállaljunk a szegényekkel, a társadalom szélére szorultakkal.

Tisztaság:E fogadalom által a testvérek a Mennyek Országáért (Mt 19,21) nőtlenül, testben és lélekben tiszta életet élnek, hogy osztatlan szívvel arra gondoljanak, ami az Úré.

Eddig a dokumentumok ferences ideálja. De feltehető a kérdés, hogy itt és most ez hogyan élhető meg?

Az örökfogadalomban teljesen Isten tulajdona lettem: "Teljes szívvel rábízom magam erre a testvéri közösségre" - hangzik el a fogadalom szövegében.

Az elöljáróink iránti tisztelet és engedelmesség Rendünk javát szolgálja. A szegénységben sorsközösséget vállalunk a kicsikkel, a szegényekkel - az oktatásban, a szociális és a karitatív munkában és a ránk bízott plébániákon.

Testvéri közösségünk őre a kölcsönös szolgáló testvéri szeretet, mert csak ebben a kölcsönös szeretetben lehet nyugalmat és békességet találni: "A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet." (1 Ján 4,18) "..hogy megszabadulva az ellenség kezéből, félelem nélkül - 'tökéletes szeretettel' - szolgáljunk az Úrnak." (Lk 1,74)

Kis és nagy közösségeink erre a szolgáló szeretetre törekszenek napról napra, amit szent Ferenc Atyánk élete mutat meg számunkra.

"Életed legfontosabb perce most van. A legfontosabb dolog az, amit éppen csinálsz, legfontosabb személy, akivel éppen beszélsz, és legfontosabb tette a szeretet." (Rotterdami Erasmus)

Lengyel Donát