Játékos nyelvtanulás

Új angol tankönyve lehet a másodikosoknak

2005. január 14., 09:00 , 209. szám

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2002-ben kísérleti jelleggel bevezette Ukrajna néhány általános iskolájának második osztályától az idegen nyelv oktatását. 2003 szeptemberétől már minden második osztályos gyermek számára kötelezővé tették a tárgyat. Megjelent egy tankönyv is, melyből nem tudtak elegendő mennyiséget biztosítani a magyar tannyelvű iskoláknak. Azonkívül abban a szavak, az instrukciók és a fordítások a magyar gyerekek számára ugyancsak idegen nyelvnek számító államnyelven, azaz ukránul olvashatók.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsának megbízásából a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nyelvészeti tanszékén nekiláttak, hogy angol tankönyvet írjanak a 2. osztályos magyar tanulók számára. A hiánypótló könyv végre elkészült. A KMPSZ már el is juttatta a legtöbb iskolába, és a szaktanároknak véleményezésre, miután megindíthatják majd a hivatalos engedélyeztetési folyamatot. Ha minden jól megy, hamarosan már ezt a szép tankönyvet vehetik kézbe a magyar iskolák második osztályosai. Az új angol tankönyv a korosztály igényeinek megfelelően gazdagon illusztrált, s felépítésében is újszerű. Arról, hogy miben áll ez az újszerűség, a két szerzőt kérdeztük.

- Miért van szükség külön angol tankönyvre a magyar kisiskolások számára?-kérdeztem a szervezőket.

Fábián Márta: - A tanárok jelezték, hogy a legnagyobb gondot a ma használatos tankönyvekkel kapcsolatban az jelenti, hogy mind a szótárrész, mind az utasítások ukránul íródtak. Ugyanakkor egy magyar anyanyelvű gyerek, egy másik idegen nyelven keresztül, amit általában még annyira sem ismer, mint az angolt, nem képes elsajátítani egy új nyelvet. A gyerekeknek szükségük van arra, hogy párhuzamot tudjanak vonni a tanult nyelv és az anyanyelvük között, és ebben nagyon zavaró egy harmadik nyelv. Az új tankönyvvel az a célunk, hogy megkönnyítsük a tanárok és a gyerekek munkáját. Ennek megfelelően megpróbáltuk érdekesebbé tenni annak gyakorlatrendszerét is a ma használatos könyveknél.

- Miben különbözik ez a tankönyv a korábbiaktól?

F. M.: - Igyekeztünk gyermekcentrikussá tenni a kiadványt. Kerettörténetbe foglaltuk a tananyagot, különféle szituációkon keresztül vezetjük be az új elemeket. Megpróbáltuk minél több gyermekversikével, mondókával, dalocskával színesíteni. A nyelvtant is igyekeztünk úgy rendszerezni, hogy könnyebb legyen egy magyar gyereknek elsajátítani és begyakorolni azt. Ennek megfelelően nagyon sok gyakorlatot tartalmaz a könyv; tulajdonképpen ez egy tankönyv és egy munkafüzet egyben, amely, remélem, megszeretteti az angol nyelvet a gyerekekkel.

Hires Emőke: - A képanyag összeállításánál igyekeztünk figyelembe venni a gyerekek korbéli sajátosságait és azt, hogy milyen iskolákba készül a tankönyv. Négy gyerekfőszereplő, illetve négy manó szerepel a könyvben, akik a borítón is láthatók. Ők egy mesebeli birodalom lakói, az okosok országából, Cleverlandből érkeztek. A négy manó négy tulajdonságot testesít meg, a négy gyerek pedig különböző kultúrákat képvisel, és ők kísérik végig a gyerekeket az egész tanéven. A tankönyv anyaga 68 órából áll, ami az új anyag mellett sok begyakorló órát is jelent. A végén van egy kis szótár, amelyben a könyvben szereplő szavak vannak kigyűjtve, a megtanulandó dalocskákhoz pedig kottát is mellékeltünk, illetve egy kis nyelvtani összefoglalót is szerkesztettünk, amit a későbbiekben is hasznosíthatnak a gyerekek.

- Kik készítették az illusztrációkat?

H. E.: - A képanyag jelentősebb részét a húgom, Hires Kornélia készítette, de kerettörténet képeit, amelyeken a szereplők mozgásban vannak ábrázolva, Jankovics Mária rajzolta.

- Mikor kerülhet a könyv az iskolákba?

H. E. - Egyelőre csak 1000 példányban sokszorosították a könyv anyagát, fekete-fehérben, és már el is jutott az Ungvári és Beregszászi járás iskoláiba. A továbbiakban a szakvélemények, illetve a tanárok javaslatai alapján végrehajtjuk a szükséges módosításokat. Ezután, amenynyiben a minisztérium is jóváhagyja, valamint a kiadó is pozitívan áll hozzá, elképzelhető, hogy szeptemberre engedélyezett tankönyv lesz a munkánkból, s elegendő pénz esetén talán színesben is elkészülhet.

- Emőke, úgy hallottam, hogy a szakdolgozatodat is felhasználtad a tankönyv megírásához.

H. E.: - Főiskolásként angol hanglejtésből írtam szakdolgozatot. Ez a munkám azonban csak abban az esetben válhat a tankönyv részévé, ha sikerül elkészíteni az ahhoz megálmodott hangkazettát is. Remélem, pályázatok révén sikerül megszerezni az ehhez szükséges pénzt. A hanganyag rögzítése egyébként is nehéz feladat, hisz angol anyanyelvű gyerekekre van szükség az elkészítéséhez. Ugyanakkor fontos segédeszköz lenne, hisz az angol nyelv hanglejtéssel nagyon sok szemantikai elemet is tud közölni.

- Tervezik-e egy újabb kiadvány, mondjuk a harmadikos angol tankönyv megírását?

H. E.: - Egy tankönyv megírása hosszadalmas folyamat. Még a főiskola szakkollégiumának tagjaként, ötödéves főiskolai hallgatóként kapcsolódtam be a szóban forgó kötet munkálataiba, amely egyéb elfoglaltságaink miatt több mint két évig tartott, s még mindig nem jutottunk a folyamat végére. Sok függ attól is, hogyan fogadja a szakma ezt a mostani vállalkozásunkat.

F. M.: - Egy újabb tankönyv megírása most még túl sok akadályba ütközik. Hogy mégse szakadjon meg a folyamat, egyelőre egy feladatgyűjtemény összeállítását tervezzük a harmadik osztályosok számára.

Badó Zsolt